ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Orkla
2008
Fra Orkla har det så langt kommet inn kr 782350 ,- fra 38 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1007650 ,- fra 227 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1191250 ,- fra 254 støttespillere fra Orkla.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1111300 ,- fra 260 støttespillere fra Orkla.

Støttespillere fra Orkla
Navn Kategori 2009 2008
2007
2006
Ljøkel Sameie Rettighetshaver 35000 35000
Meldal kommune Tilskudd 35000 35000 35000 35000
Henning Horn Rettighetshaver 30000 30000
Meldal Lakseklekkeri Andre Tilskudd 27000
Orkdal Kommune Tilskudd 25000 25000 25000 25000
Salvesen & Thams Rettighetshaver 25000 25000
Ekli Fiskesameie Rettighetshaver 25000 25000
Orkla Laxefiske Rettighetshaver 23250 23250
Varghølen Rettighetshaver 24000 23000
Terje Mogset Rettighetshaver 18000 23000
Roar Simundset Rettighetshaver 20000 22000
Steinar Rikstad Rettighetshaver 20000 20000
Meldal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Bjørn Rune Gjelsten Sportsfisker 20000 20000 20000
Netel AS Næringsliv - Gull 20000 20000
Orklagaard Næringsliv - Gull 20000
Coop Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Gjensidige Orkla Forsikring Næringsliv - Gull 20000
Intersport Løkken Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Rennebu kommune Tilskudd 20000 20000 20000 20000
JPH Naturfilm Næringsliv - Gull 20000
Kraftverkene i Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Aunan AS v/ Vegard Heggem Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Validus Næringsliv - Gull 20000 20000
Jøran Rindal Rettighetshaver 16000 16000
Torkjell Orre Rye Rettighetshaver 13000 13000
Ola K. By Rettighetshaver 10000 13000
Olav Kvam Rettighetshaver 12500 12500
Reinert Aakerholm Rettighetshaver 10000 11500
Bårdshaug Herregård Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Orklalax Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Lo Laksefiske v/ Erik S. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Tor Moe Rettighetshaver 7500 10000
Bjørnar Snoen Rettighetshaver 10000 10000
Ola K. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Arne Nielsen Rettighetshaver 10000 10000
Lars Metlid Rettighetshaver 10000 10000
Mærk Laksefiske Rettighetshaver 10000 10000
Kvikne-Rennebu Kraftlag Næringsliv - Sølv 10000 5000 10000
Erik Granmo Rettighetshaver 9750 9750
Olav Opøyen Rettighetshaver 9000 9000
Rolf Løvseth Rettighetshaver 3000 9000
Stavne Uv Elveierlag Rettighetshaver 9000 9000
Liv Anne og Ove Sugustad Rettighetshaver 8000 8000
Kjell Tverdal Rettighetshaver 8000 8000
Eva Eriksen Rettighetshaver 3750 7500
Kvålevaldet v/ Erlend Andøl Rettighetshaver 7500 7500
Gunnar Møkkelgård Rettighetshaver 7000 7300
Jon Syrstad Rettighetshaver 6000 7000
Vegard Heggem Rettighetshaver 6000 6000
Jon Arne Fossum Rettighetshaver 5000 6000
Edvin Birger Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Kristin Svinsøyen Rettighetshaver 6000 6000
Sverre Fredrik Evjen Rettighetshaver 3000 6000
Inge Jordet Rettighetshaver 6000 6000
Kjell Inge Rønning Rettighetshaver 6000 6000
Kari-Elin R. Lillemo Rettighetshaver 5000 6000
Per Erik Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Anders Øystein Resell Rettighetshaver 5500 5500
Trond A. Rønning Rettighetshaver 4500 5300
Syrstadeng Bil AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Vertshuset Fannarheimr Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Anders Dragset Rettighetshaver 15000 5000
Vormstad Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Søren Eich Næringsliv - Bronse 5000
A-K Maskiner Fannrem Næringsliv - Bronse 5000
Arne Sognli Rettighetshaver 5000 5000
Orkla Øst Fellesfiske Rettighetshaver 2000 5000
Ola J. Kvam Rettighetshaver 5000 5000
Thermotite Næringsliv - Bronse 5000
Bunnpris Vormstad Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
HydroTexaco Storås Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Bjørn Heggem Rettighetshaver 5000 5000
Ola Opøien Rettighetshaver 5000 5000
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 5000 5000
Berkåk Veikro Næringsliv - Bronse 5000 5000
Orkdal Sparebank Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Orklaguiden AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Olav Storås Rettighetshaver 5000 5000
Rolf Arne Fredriksli Rettighetshaver 5000 5000
Rokkones Fellesfiske v/ Ola Rokkones Rettighetshaver 5000 5000
Liens Laksecamp Rettighetshaver 5000 5000
Espås elverett Rettighetshaver 4500 4500
Gunnar Ree Rettighetshaver 4100 4100
Anne Kari Grefstad Rettighetshaver 4000 4000
Erik Syrstad Rettighetshaver 4000 4000
Ivar Voldøien Rettighetshaver 3750 3750
Oddvar Tiset Rettighetshaver 3750 3750
Ola Sølberg Rettighetshaver 3500 3500
Frode Oppøyen Rettighetshaver 1000 3500
Kjell Olav Berg Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Magne Nordvoll Rettighetshaver 3500 3500
Arnt Ree Rettighetshaver 3000 3500
Anders Nordbø Rettighetshaver 3150 3150
John Olav Selbekk Rettighetshaver 3000 3000
Leif Garberg Rettighetshaver 3000 3000
Ola Hilstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Andreas Kalstad Rettighetshaver 2500 3000
Bjørn Ivar Melvold Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Magne Heli Rettighetshaver 3000 3000
Sigrid Johanne Muan Skagemo Rettighetshaver 3000 3000
Erik Torgeir Tverdal Rettighetshaver 3000 3000
Kolbjørn Wuttudal Rettighetshaver 3000 3000
Nedre By Fiskevald Rettighetshaver 2000 3000
Mesloøyan Fiskevald Rettighetshaver 1400 2800
Karl Ole Syrstadeng Rettighetshaver 1650 2650
Øvre Orkla Elveierlag Rettighetshaver 2500 2500
Arne Gerø Sportsfisker 2500
Ola Sugustad Rettighetshaver 2500 2500
Kjell Olav Lyngsnes Rettighetshaver 2500 2500
Andreas Petterøe Sportsfisker 2500
Ola Grut Rettighetshaver 2500 2500
Astrid Bjørnhild Rømme Rettighetshaver 300 2250
Kristen Haukli Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Marit og Bård Olsø Rettighetshaver 2000 2000
John Eystein Grefstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Kolbjørn Opøien Rettighetshaver 1500 2000
Frank Blokkum Rettighetshaver 2000 2000
Ola Gangås Rettighetshaver 2000 2000
Henry og Pirjo Bergqvist Sportsfisker 2000
Paul Krogstad Rettighetshaver 1000 2000
Terje Lilleås Rettighetshaver 1500 2000
Monica Skjølset Rettighetshaver 2000 2000
Bjørn M. Oddli Rettighetshaver 2000 2000
Nils Kjerstad Rettighetshaver 1000 2000
Einar Haugan Rettighetshaver 2000 2000
Rolf Haldor Aa Rettighetshaver 2000 2000
Oddbjørn Gorsetbakk Rettighetshaver 600 1600
Ola O Solem Rettighetshaver 1500 1500
Erik Ramsem Rettighetshaver 1500 1500
Lars Erik Tallerås Rettighetshaver 1500 1500
John Arve Nybro Rettighetshaver 1500 1500
Haugen vald Rettighetshaver 1500 1500
Erik Vold Rettighetshaver 1500 1500
Einar Øverland Rettighetshaver 1500 1500
Anders og Knut Resell Snoen Rettighetshaver 1500 1500
Erling Grøtte Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Olaug Reitås Rettighetshaver 1500 1500
Håvard Nordbø Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ola Klingen Rettighetshaver 500 1500
Rise vald Rettighetshaver 1500 1500
Morten Werring Sportsfisker 1500
Oddgeir Blokkum Rettighetshaver 1200 1200
Ola L. Wold Rettighetshaver 1000 1000
Anne Irene Solem Rettighetshaver 1000 1000
Martin Myrmo Rettighetshaver 500 1000
Harald Aasbø Rettighetshaver 1000 1000
Torleif Hove Rettighetshaver 1000 1000
Ola Wormdal Rettighetshaver 1000 1000
Sivert Dombu Rettighetshaver 500 1000
Knut Håvard Skaugen Rettighetshaver 1000 1000
Kari Hanne og Gunnar Gunnes Rettighetshaver 1000 1000
Erik Bjørnbeth Rettighetshaver 1000 1000
Torleif Kristiansen Rettighetshaver 500 1000
Thomas Laine Sportsfisker 1000
Sverre Andersson Sportsfisker 1000
Sandor Laki Sportsfisker 1000
Martin Mosbrynd Rettighetshaver 500 1000
Ola Drugli Rettighetshaver 1000 1000
Rolf Laki Sportsfisker 1000
Sveinung Lygre Rettighetshaver 1000 1000
Oddbjørn Midbø Sportsfisker 1000
Jens Opøien Rettighetshaver 1000 1000
Gun og Kjell Aune Rettighetshaver 500 1000
Lykkja 25 Sportsfisker 1000 1000
Erik Stene Rettighetshaver 450 950
Jon Syrstadeng Rettighetshaver 850 850
Einride Asbøll Rettighetshaver 300 800
Kjell Ove Hårstad Rettighetshaver 500 800
Lykkja 29 - 30 Sportsfisker 1000 800 800
Anne og Kjell Auke Rettighetshaver 300 800
Joar Fjellstad Rettighetshaver 300 800
Arne Kristian Ljøkelsøy Rettighetshaver 750 750
Knut O. Rogogjerd Rettighetshaver 750 750
Trond Jære Rettighetshaver 300 600
Rolf Hilstad Rettighetshaver 300 600
Olav Valstad Rettighetshaver 300 600
Magnhild Robak Rettighetshaver 300 600
Lars Heggem Rettighetshaver 300 600
Harald Olav Hauger Rettighetshaver 300 600
Edvin I. Syrstad Rettighetshaver 600 600
Per By Rettighetshaver 300 600
Kristin Øverland Rettighetshaver 300 600
Ove Rune Molvik Sportsfisker 500
Pål Bernt Aadnekvam Sportsfisker 500
Frank Strifeldt Sportsfisker 500 500 500 500
Helgar Hartvigsen Sportsfisker 500
Magne Skarbøvik Sportsfisker 500
Tor Gunnar Uv Rettighetshaver 500 500
Frode Midjo Sportsfisker 500
Carsten Wilki Andersen Sportsfisker 500 500
Per Arneberg Sportsfisker 500
Arne Ottosson Sportsfisker 500 500
Colin Bradshaw Sportsfisker 500
Eirik Vaslag Sportsfisker 500
Steinar Christensen Sportsfisker 500
Arne O. Bolme Rettighetshaver 500 500
Liv og Arild Guthje-Fredriksen Sportsfisker 500 500 500 500
Jostein Ola Fyhn Sportsfisker 1000 500 500 500
Hoel Vald Rettighetshaver 500
Per Blaabjerg Sportsfisker 500
Micke Berg Sportsfisker 500
Odd Sigurd Bruholt Sportsfisker 800 500
Stein Ivar Iversen Sportsfisker 500
Stein Havdal Sportsfisker 500
Michael Henry Sportsfisker 500
Kenneth Ellingsen Sportsfisker 500 500
Nore Sundin Sportsfisker 500
Knut Trongmo Sportsfisker 500
Erling Schon Sportsfisker 500 500
Bjørn Klingen Sportsfisker 500 500 500 500
Morten Rødningen Sportsfisker 500
Ivar Hidle Sportsfisker 500 500
Svein Arne Wickstrøm Sportsfisker 500
Arthur Søyland Sportsfisker 500
Alf Jansson Sportsfisker 500 500 500 500
Nygård Eiendom Rettighetshaver 500 500
Mats Järvbring Sportsfisker 500 500 500 500
Per Eidsand Sportsfisker 500 500 500 500
Stefan Thorsson Sportsfisker 500 500 500 500
H.P. Bogen Sportsfisker 500 500
Leif Johansen Sportsfisker 500 500 500 500
Arvid Kvernvik Rettighetshaver 500 500
Norbert Johannes Haunschild Sportsfisker 500
Tony Lund Sportsfisker 500 500
Ola Flå Rettighetshaver 500 500
Thommy Gustavsson Sportsfisker 500 500 500
Eric Sjöbäck Sportsfisker 500 500
Gunnar Kristoffersson Sportsfisker 500 500
Jostein Aas Rettighetshaver 500 500
Johanne Grut og Morten Lein Rettighetshaver 500 500
Odd Uvsløkk Rettighetshaver 500 500
Erling Magnar Kvam Rettighetshaver 400 400
Per Joar Gunnes Rettighetshaver 400 400
Mikkel Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ragnar Grefstad Rettighetshaver 300 300
Elisabeth og Bernt Amund Solberg Rettighetshaver 300 300
Ola S. Rikstad Rettighetshaver 300 300
John Ragnar Grudt Rettighetshaver 300 300
Johan G. Hoseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Skjervegrenda Elveierlag Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Hårstad Laksevald Rettighetshaver 300 300
Kaare Aas Rettighetshaver 300 300
Jon Hove Rettighetshaver 300 300
Johanne Holstad Rettighetshaver 300 300
Stoin i Rennebu Rettighetshaver 300 300
Odd Lilleås Rettighetshaver 300 300
Ola Reitås Rettighetshaver 300 300
Margit Bredesen Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Arne og Bjarne Resell Rettighetshaver 300 300
Magnar Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ola O. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Stein Sørløkk Rettighetshaver 300 300
Ola Holstad Rettighetshaver 200
Tore Legreid Sportsfisker 750
Arnt Mathias Arntzen Sportsfisker 1000
Michael Bosci Sportsfisker 850 850
Tom Rune Edvardsen Sportsfisker 500
Sverre Andersson Næringsliv - Bronse 5000
Tom M Hansen Sportsfisker 500
Aunemo Overnatting Næringsliv - Bronse
Micael Johannesson Sportsfisker
Ståle Hasselø Sportsfisker 500
Daniel Rauch Sportsfisker 500
Lasse Løberg Sportsfisker
Tore Dunberger Sportsfisker 500
Per Stenström Sportsfisker
Jens Edwin Aalborg Sportsfisker 1500
Sparebanken Midt-Norge Orkladal Næringsliv - Gull
Magne Folde Sportsfisker
Ove Madsen Sportsfisker 2000
Bjørn Kvamsdal Sportsfisker 500
Rettighetshavere i Orkla Rettighetshaver 550000
Kjell Vesterhagen Sportsfisker 500 500
Jørgen Jeppesen Sportsfisker 1000
Geir Kjensmo Sportsfisker
Henning Overgaard Nielsen Sportsfisker 500
Roland Sørensen Sportsfisker
Claus Braarup Sportsfisker 500
Go Fishing Næringsliv - Sølv
Strobel Travel Sportsfisker 1000
Kai Juusola Sportsfisker 500 500
Rune Granheim Sportsfisker 1000
Torleif Huth Sportsfisker 500
Shell Fannrem Næringsliv - Bronse
Ingunn og Magnar Langklopp Rettighetshaver
Bjarte Olsen Sportsfisker 500
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Hallgeir Ivar Bjørkavåg Sportsfisker
OTI-sentret Næringsliv - Sølv
Statoil Service Berkåk Næringsliv - Bronse
Bill Olsson Sportsfisker
Per Nydahl Sportsfisker
Olaf Larssæter Sportsfisker
Jørn Grønningen Sportsfisker 600
Bergmannskroa Næringsliv - Sølv
Inge Kåre Tvedt Sportsfisker
Laks 1 Sportsfisker
Johan Larsson Sportsfisker
Grytting Næringsliv - Bronse
Jørn William Walthinsen Sportsfisker
Sverre Johan Vinjussveen Sportsfisker
Erik Vestli Sportsfisker
Lars Inge Pettersen Sportsfisker
Olof Risto Sportsfisker
Syrstad Flyfishing Næringsliv - Gull
Claes Andersson Sportsfisker 500
Per Holm Sportsfisker 500 500
Orkdal Energi Næringsliv - Bronse
Hans Holmgren Sportsfisker
Terje Seljeseth Sportsfisker
Tor G. Tønnessen Sportsfisker
Christian Lohner Sportsfisker
Gisle Daviknes Sportsfisker
Arild Blomfeldt Andre Gave Gave Gave Gave
ICA Berkåk Næringsliv - Bronse
Orkla Sportsfiskersenter Næringsliv - Bronse
Finn Erik Rønning Sportsfisker
Torbjörn Andersson Sportsfisker
Robert Saemann-Ischenko Sportsfisker
Ali Merisalo Sportsfisker 500
Göran Lindström Sportsfisker


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583