ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Gaula
2008
Fra Gaula har det så langt kommet inn kr 952000 ,- fra 28 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1401334 ,- fra 183 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1424074 ,- fra 198 støttespillere fra Gaula.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1440084 ,- fra 219 støttespillere fra Gaula.

Støttespillere fra Gaula
Navn Kategori 2009
2008
2007
2006
Melhus kommune Tilskudd 100000
Midtre Gauldal kommune Tilskudd 100000 100000
Krogstad Elvesameie Rettighetshaver 45000 45000
Borten / Losen Rettighetshaver 36500 36500
Aune Vald Rettighetshaver 33000 33000
Winsnes / Mahlum Rettighetshaver 30000 30000
Bones Fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 25000 25000
Holtålen kommune Tilskudd 25000 25000
Forseth-Osøy-Hovstad fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Knut Stav Rettighetshaver 23000 23000
Gjermund Bogen Rettighetshaver 22000 22000
Norsk Villaksbevaring v/ Kloumann, Myhre og Frødin Næringsliv - Gull 20000 20000
Haltdalen Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000
Melhus Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Knut Gunnar Frøseth Rettighetshaver 20000 21000
Matthé Schouten Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Nordic Outdoor Næringsliv - Gull 20000 20000
Gaula Flyfishing Friends Næringsliv - Gull 20000 20000 20000
Soknedal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Norwegian Flyfishers Club Næringsliv - Gull 10000 20000 20000 20000
Domussenteret Støren Næringsliv - Gull 20000 20000
Øyvind Lund Næringsliv - Gull 20000 20000
Per Jan Wilmannsøien Rettighetshaver 20000 20000
Jon Horg Rettighetshaver 18000 18000
Hage vald Rettighetshaver 15000 18000
Arvid Hammeren Rettighetshaver 15000 15000
Haltdalen Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Hermod Kirkvold Rettighetshaver 15000 15000
Kotsøy Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Singsås Elveierlag Rettighetshaver 15000 15000
Erling Rogstad Rettighetshaver 15000 15000
Reitstøa Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Singsås Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Moe-valdet v/Roald Dahl Rettighetshaver 15000 15000
Audun Krogstad Rettighetshaver 12000 14000
Elling Nideng Rettighetshaver 12000 12000
Ingeborg og Bjørn Foss Rettighetshaver 12000 12000
Ola Solberg Rettighetshaver 12000 12000
Steffen Rogstad Rettighetshaver 10000 10000
Svend Morseth Rettighetshaver 10000 10000
Fishmaster Finland AS Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Anders Storhaugen Rettighetshaver 10000 10000
Jens Melhus Rettighetshaver 10000 10000
Hege J. Bordal Rettighetshaver 10000 10000
Axel Tobias Sanderud Rettighetshaver 10000 10000
Olav Jomar Fjeset Rettighetshaver 10000 10000
Støren Jeger- og Fiskerforening Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Ådmund Røttum Rettighetshaver 10000 10000
Jon Kjelden Rettighetshaver 10000 10000
Eilif Peder Follstad Rettighetshaver 10000 10000
Even Borten Rettighetshaver 10000 15000
Nils Joar Lien Rettighetshaver 10000 10000
Elin Lien Rettighetshaver 10000 10000
Helge Stendahl Rettighetshaver 9000 15000
John Søberg Rettighetshaver 8500 8500
Refseth Fiskevald Rettighetshaver 7500 7500
Kari Saugen Rettighetshaver 7350 7350
Per Erik Hofstad Rettighetshaver 7095 7095
Anders Løberg Rettighetshaver 7050 7050
Reidar Horghagen Rettighetshaver 7000 7000
Anders Refseth Rettighetshaver 7000 7500
Per Inge Løvberg Rettighetshaver 6000 6000
Heidi Haugbjørg Rettighetshaver 6000 6000
Per Morten Engan Rettighetshaver 6000 6000
Torbjørn Tranmel Rettighetshaver 6000 6000
Sverre Stendahl Rettighetshaver 6000 8000
Evjen Fiskevald Rettighetshaver 6000 6000
Knut Ole Bleke Rettighetshaver 6000 6000
Hans Fætten Rettighetshaver 5500 5500
Øystein Kregnes Rettighetshaver 5100 5100
Turid Jagtøyen Rettighetshaver 5000 5000
Gaula Røkeri Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Støren Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Sportshuset Melhus AS Næringsliv - Bronse 5000 5000
Oras Trondheim AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Gauldal Energi AS Støren Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Stenseth & RS Entreprenør AS Sportsfisker 5000
Einar Nordmo Rettighetshaver 5000 5000
Molin Sportsfisker 5000
Flatberg / Grønset Fiskevald Rettighetshaver 5000 5000
Alf og Martin Onsøien Rettighetshaver 4500 4500
Arnfinn Helgemo Rettighetshaver 4500 4500
Gunnar Klingenberg Rettighetshaver 4500 4500
Sverre Nordhammer Rettighetshaver 4410 4410
Ivar Røskaft Rettighetshaver 4233 4233
Rolf Midtlyng Rettighetshaver 4000 4000
Mikal Kvaal Rettighetshaver 3750 5350
Rolf Hokseggen Rettighetshaver 3750 6000
Jon Aursand / Randi Foss Rettighetshaver 3750 3750
Marie og Kari Grinde Rettighetshaver 3750 3750
Hans Ler Rettighetshaver 3600 3600
Gunnar Børseth Rettighetshaver 3500 3500
Ekra Sameie Rettighetshaver 3300 3300
Egil Olsen Rettighetshaver 3000 3000
Jan Kvitland Rettighetshaver 2550 2550
Leidulf Gravråk Rettighetshaver 2550 2550
Anders Vold Rettighetshaver 2550 2550
Andreas Jagtøyen Rettighetshaver 2500 2500
Jørvar Lie Rønning Rettighetshaver 2350 2600
Knut Inge Krogstad Rettighetshaver 2250 2250
Kjell Ekli Rettighetshaver 2250 4500
Are-Magne Kregnes Rettighetshaver 2250 2250
Per Kato Evjen Rettighetshaver 2250 2250
Håkon Løkås Rettighetshaver 2250 2250
Jon Erik Pallin Rettighetshaver 2200 2200
Ola G. Heggberget Rettighetshaver 2000 2000
Heksem Fiskevald Rettighetshaver 2000 2000
Gaula Upstream Sportsfisker 2000 2000
Jann Agnar Storsten Rettighetshaver 2000 2000
I.Gaare/ T.Rognes/ S.Wormdal Rettighetshaver 1900 1900
Jo Sverre Helgemo Rettighetshaver 1736 1736
Harald Rognes Rettighetshaver 1500 1500
Engen Fiskevald Rettighetshaver 1500 1500
Stig Kvaal Rettighetshaver 1500 1500
Per Aunøyen Rettighetshaver 1500 1500
Olga Gylland Rettighetshaver 1500 1500
Per S. Nordløkken Rettighetshaver 1500 1500
Ola Bjerkan Rettighetshaver 1500 1500
Bjarne Midttømme Rettighetshaver 1500 1500
Olaug Gråbak Stephani Rettighetshaver 1150 1150
Ingebrigt T. Huus Rettighetshaver 1100 1100
Jan Idar Flaa Rettighetshaver 1050 1050
Thomas Bones Rettighetshaver 1050 1050
Olav Gylland Rettighetshaver 1050 1050
Harmen v.d. Heide Sportsfisker 1000 1000
Oddvar Langørgen Rettighetshaver 1000 1000
Jon Kr. Grønseth Rettighetshaver 1000 1000
Ola Haugen Rettighetshaver 1000 1000
Jonas Peter Hammerstedt Sportsfisker 1000 1000 500
Øye Fellesfiske Rettighetshaver 1000 1000
Per Nilsen Rettighetshaver 1000 1000
Langelands Laksekompagni Sportsfisker 1000 1000
Ole Johan Myhre Sportsfisker 1000
Kåre Hangerås Rettighetshaver 1000 1000
Brynjulf Agledahl Sportsfisker 1000 1000
Øystein Aas Sportsfisker 1000 1000 2000
Per Atle Løberg Rettighetshaver 910 910
Odd Inge Fremo Rettighetshaver 650 650
Bjarne E. Gylland Rettighetshaver 600 600
Jesper Lund Nielsen Sportsfisker 600
Steffen Toft Jensen Sportsfisker 500 500
Eystein Voll Sportsfisker 500 500 500
Arne O. Waagbø Sportsfisker 500 500
Frode Olderkjær Sportsfisker 500 500 500
Bjørn Ove Rønningen Sportsfisker 500 500
Steffen Arendrup Sportsfisker 500 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500 500 500
Eirik Hernes Larsen Sportsfisker 500 500
Jo Arve Alfredsen Sportsfisker 500 500
Gunvor Kjelden Rettighetshaver 500 500
Erik Lindholm Sportsfisker 500 500
Kent Niklasson Sportsfisker 500 500
Knut Tore Alfredsen Sportsfisker 500 500
Sveinung Larsson Sportsfisker 500
Carsten Paarse Sportsfisker 500 500 500 500
Peter og Lene Grøn Sportsfisker 500
Bjørnar Berg Sportsfisker 500 500
Per-Arne Nygren Sportsfisker 500
Roar Drøyvold Rettighetshaver 500 500
Gunnar A. Bratli Sportsfisker 500
Geir Medalen Sportsfisker 500 500 500
Mikael Larsson Sportsfisker 500 500
Jan Håvard Refsethås Rettighetshaver 500 500
Yngve R. Iversen Sportsfisker 500
Peter Egardt Sportsfisker 500 500
P-O "Puman" Västeräng Sportsfisker 500 500 500 500
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Nils P. Støver Jonassen Sportsfisker 500 500
Per Kulbotn Rettighetshaver 500 500
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500 500
Arne Brygmann Sportsfisker 500 500
Jens Magne Gylland Rettighetshaver 450 450
Jan Arve Krogstad Rettighetshaver 400 400
Jens Arne Hovind Rettighetshaver 400 400
Viglund og Gisle Rimolsrønning Rettighetshaver 300 300
Liv Ekerhovd Rettighetshaver 250 250
Jon Kvernmo Rettighetshaver 250 250
Arnfinn Røklund Rettighetshaver 200 200
Jormorhølen - Haltdalen Rettighetshaver 200 200
Arne Bergan Rettighetshaver 200 200
Arne og Bjarne Gylland Rettighetshaver 150 150
Gunnar Grøt Rettighetshaver 150 150
Helge Folstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Lars Høiseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Michael Jørgensen Sportsfisker 500
Mo Gård Rettighetshaver 2790
Kjell Harald Vesterhagen Sportsfisker
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500
FK GÖSEN Sportsfisker 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500
Hindbjørgen Laksefiskekonsortium Sportsfisker 1000
Flemming Jacobsen Sportsfisker 500
Tore Framnæs Sportsfisker 500
Johnny Ræstad Sportsfisker 500 500
Bama Næringsliv - Gull
Kaj Vestergaard Sportsfisker 500
Winsnes Maskin Næringsliv - Sølv 10000
Jarle Hauge Sportsfisker 500
Koch Rods DK Sportsfisker 1000
Arnt-Ivar Hage Sportsfisker 500
Tor Sekkelsten Sportsfisker 500
Rettighetshavere i Gaula Rettighetshaver 800000
Overaa Støren AS Næringsliv - Bronse 5000
Louis Gaillard Sportsfisker 500
Bjørn Foss Rettighetshaver 3000
fiskefeber.net Sportsfisker 500
Geir Eriksen Medalen Sportsfisker 500
Hans Hundhammer Sportsfisker 500
Follstad Øyen Rettighetshaver 16000
Jorid O. Jagtøien Rettighetshaver 500
Jens Melhuus Rettighetshaver 5000
Ann-Mari Thun Skjevik Rettighetshaver 200
Arnfinn Lund Rettighetshaver 200
Lillerønning Snekkerfabrikk Næringsliv - Bronse 5000
Emmanuel Burgener Sportsfisker 500
Peter Lindquist Sportsfisker
Tore V. Berg Næringsliv - Gull
Byggmakker Støren Trelast Næringsliv - Bronse
Tone Tyrhaug Sportsfisker
Hans-Olov Blom Sportsfisker 1000
Vårvolden Camping Næringsliv - Bronse 5000
Fiskeklubben Gaula Sportsfisker
Bill Nygårds Sportsfisker
Bertil Ingemar Jansson Sportsfisker
Jermy Donald Hill Sportsfisker
Gerd Larsen Sportsfisker 500
Dag Bjørnli Sportsfisker
Geosystems AB Sverige Næringsliv - Bronse
Jerk Sönnichsen Sportsfisker
Torbjörn Karlsson Sportsfisker
Lundamo S-lag Næringsliv - Bronse
Kalevi Kettunen Sportsfisker
Karl-Heinz Holderer Sportsfisker
Erik Aagaard Sportsfisker
Peter Sjögren Sportsfisker
Martin Svensson Sportsfisker
Bo Matsson Sportsfisker 500
Størensenteret - E6 Næringsliv - Gull
Erlend Aune Sportsfisker
Hans Christiansson Sportsfisker
Leif Ivar Bertil Jansson Sportsfisker 1000
Måsøra Fiskeklubb Lundamo Sportsfisker 5000
John Rasmussen Sportsfisker
Per Högvall Sportsfisker
Roger M Nilsen Sportsfisker
Roald Dahl Næringsliv - Gull
Bjørn Eddie Nielsen Sportsfisker
Tor-Odd Bones Rettighetshaver
Nordic Outdoor Andre
Wiggo Kittelsen Sportsfisker 4000
Juergen Bechert Sportsfisker
Sparebanken Midt-Norge Gauldal Næringsliv - Gull 20000
Bjørkan Regnskap Næringsliv - Bronse
Gaula elektro Næringsliv - Bronse
Rolle Holmberg Sportsfisker
Peter Kolström Sportsfisker
Nathaniel Reed Sportsfisker 2800
Michael Koch - KULMO VALD Sportsfisker
Terje Antoni Nielsen Sportsfisker
Arnold's Kro AS Sportsfisker 3000 3000
Øyvind Almås Bonesrønning Sportsfisker 500
Kurt Wittrup Sportsfisker
Ivar Sorknes Sportsfisker
Stefano Farkas Sportsfisker
H. Norling Salmon Flies Sportsfisker
Angel Ottosen Sportsfisker
Anders Engström Skjulosen Sportsfisker
Audun Holmen Sportsfisker
Knut Nilsen Sportsfisker
Birger Lagerström Sportsfisker
Olli Pekka Karkkolainen Sportsfisker
Kenneth Ottosson Sportsfisker
Almås Vald Rettighetshaver 18000
Terje Vangås Sportsfisker


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583