ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Orkla
2008
Fra Orkla har det så langt kommet inn kr 782350 ,- fra 38 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1007650 ,- fra 227 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1191250 ,- fra 254 støttespillere fra Orkla.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1111300 ,- fra 260 støttespillere fra Orkla.

Støttespillere fra Orkla
Navn Kategori 2009
2008
2007
2006
Meldal kommune Tilskudd 35000 35000 35000 35000
Ljøkel Sameie Rettighetshaver 35000 35000
Henning Horn Rettighetshaver 30000 30000
Salvesen & Thams Rettighetshaver 25000 25000
Ekli Fiskesameie Rettighetshaver 25000 25000
Orkdal Kommune Tilskudd 25000 25000 25000 25000
Varghølen Rettighetshaver 24000 23000
Orkla Laxefiske Rettighetshaver 23250 23250
Validus Næringsliv - Gull 20000 20000
Netel AS Næringsliv - Gull 20000 20000
Meldal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Rennebu kommune Tilskudd 20000 20000 20000 20000
Roar Simundset Rettighetshaver 20000 22000
Bjørn Rune Gjelsten Sportsfisker 20000 20000 20000
Kraftverkene i Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Intersport Løkken Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Aunan AS v/ Vegard Heggem Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Coop Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Steinar Rikstad Rettighetshaver 20000 20000
Terje Mogset Rettighetshaver 18000 23000
Jøran Rindal Rettighetshaver 16000 16000
Anders Dragset Rettighetshaver 15000 5000
Torkjell Orre Rye Rettighetshaver 13000 13000
Olav Kvam Rettighetshaver 12500 12500
Lo Laksefiske v/ Erik S. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Arne Nielsen Rettighetshaver 10000 10000
Ola K. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Ola K. By Rettighetshaver 10000 13000
Reinert Aakerholm Rettighetshaver 10000 11500
Mærk Laksefiske Rettighetshaver 10000 10000
Bjørnar Snoen Rettighetshaver 10000 10000
Lars Metlid Rettighetshaver 10000 10000
Orklalax Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Erik Granmo Rettighetshaver 9750 9750
Stavne Uv Elveierlag Rettighetshaver 9000 9000
Olav Opøyen Rettighetshaver 9000 9000
Kjell Tverdal Rettighetshaver 8000 8000
Liv Anne og Ove Sugustad Rettighetshaver 8000 8000
Kvålevaldet v/ Erlend Andøl Rettighetshaver 7500 7500
Tor Moe Rettighetshaver 7500 10000
Gunnar Møkkelgård Rettighetshaver 7000 7300
Kjell Inge Rønning Rettighetshaver 6000 6000
Per Erik Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Kristin Svinsøyen Rettighetshaver 6000 6000
Vegard Heggem Rettighetshaver 6000 6000
Jon Syrstad Rettighetshaver 6000 7000
Edvin Birger Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Inge Jordet Rettighetshaver 6000 6000
Anders Øystein Resell Rettighetshaver 5500 5500
Sverre Andersson Næringsliv - Bronse 5000
Ola Opøien Rettighetshaver 5000 5000
Rokkones Fellesfiske v/ Ola Rokkones Rettighetshaver 5000 5000
Berkåk Veikro Næringsliv - Bronse 5000 5000
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 5000 5000
Jon Arne Fossum Rettighetshaver 5000 6000
Rolf Arne Fredriksli Rettighetshaver 5000 5000
Bjørn Heggem Rettighetshaver 5000 5000
Ola J. Kvam Rettighetshaver 5000 5000
Arne Sognli Rettighetshaver 5000 5000
Vertshuset Fannarheimr Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
HydroTexaco Storås Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Kari-Elin R. Lillemo Rettighetshaver 5000 6000
Liens Laksecamp Rettighetshaver 5000 5000
Vormstad Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Bunnpris Vormstad Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Orklaguiden AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Orkdal Sparebank Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Olav Storås Rettighetshaver 5000 5000
Trond A. Rønning Rettighetshaver 4500 5300
Espås elverett Rettighetshaver 4500 4500
Gunnar Ree Rettighetshaver 4100 4100
Anne Kari Grefstad Rettighetshaver 4000 4000
Erik Syrstad Rettighetshaver 4000 4000
Eva Eriksen Rettighetshaver 3750 7500
Ivar Voldøien Rettighetshaver 3750 3750
Oddvar Tiset Rettighetshaver 3750 3750
Kjell Olav Berg Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ola Sølberg Rettighetshaver 3500 3500
Magne Nordvoll Rettighetshaver 3500 3500
Anders Nordbø Rettighetshaver 3150 3150
Leif Garberg Rettighetshaver 3000 3000
Sigrid Johanne Muan Skagemo Rettighetshaver 3000 3000
Rolf Løvseth Rettighetshaver 3000 9000
John Olav Selbekk Rettighetshaver 3000 3000
Magne Heli Rettighetshaver 3000 3000
Erik Torgeir Tverdal Rettighetshaver 3000 3000
Sverre Fredrik Evjen Rettighetshaver 3000 6000
Kolbjørn Wuttudal Rettighetshaver 3000 3000
Arnt Ree Rettighetshaver 3000 3500
Ola Hilstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Øvre Orkla Elveierlag Rettighetshaver 2500 2500
Ola Grut Rettighetshaver 2500 2500
Andreas Kalstad Rettighetshaver 2500 3000
Ola Sugustad Rettighetshaver 2500 2500
Kjell Olav Lyngsnes Rettighetshaver 2500 2500
Bjørn M. Oddli Rettighetshaver 2000 2000
Einar Haugan Rettighetshaver 2000 2000
Monica Skjølset Rettighetshaver 2000 2000
Marit og Bård Olsø Rettighetshaver 2000 2000
Rolf Haldor Aa Rettighetshaver 2000 2000
Kristen Haukli Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Frank Blokkum Rettighetshaver 2000 2000
Nedre By Fiskevald Rettighetshaver 2000 3000
Ola Gangås Rettighetshaver 2000 2000
Orkla Øst Fellesfiske Rettighetshaver 2000 5000
Bjørn Ivar Melvold Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Karl Ole Syrstadeng Rettighetshaver 1650 2650
Einar Øverland Rettighetshaver 1500 1500
Lars Erik Tallerås Rettighetshaver 1500 1500
Ola O Solem Rettighetshaver 1500 1500
Olaug Reitås Rettighetshaver 1500 1500
Håvard Nordbø Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Kolbjørn Opøien Rettighetshaver 1500 2000
Rise vald Rettighetshaver 1500 1500
Jens Edwin Aalborg Sportsfisker 1500
Erik Vold Rettighetshaver 1500 1500
Erik Ramsem Rettighetshaver 1500 1500
John Arve Nybro Rettighetshaver 1500 1500
Haugen vald Rettighetshaver 1500 1500
Terje Lilleås Rettighetshaver 1500 2000
Anders og Knut Resell Snoen Rettighetshaver 1500 1500
Mesloøyan Fiskevald Rettighetshaver 1400 2800
Oddgeir Blokkum Rettighetshaver 1200 1200
Lykkja 25 Sportsfisker 1000 1000
Jens Opøien Rettighetshaver 1000 1000
John Eystein Grefstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Paul Krogstad Rettighetshaver 1000 2000
Ola Drugli Rettighetshaver 1000 1000
Kari Hanne og Gunnar Gunnes Rettighetshaver 1000 1000
Harald Aasbø Rettighetshaver 1000 1000
Sveinung Lygre Rettighetshaver 1000 1000
Nils Kjerstad Rettighetshaver 1000 2000
Anne Irene Solem Rettighetshaver 1000 1000
Erling Grøtte Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ola L. Wold Rettighetshaver 1000 1000
Knut Håvard Skaugen Rettighetshaver 1000 1000
Arnt Mathias Arntzen Sportsfisker 1000
Torleif Hove Rettighetshaver 1000 1000
Frode Oppøyen Rettighetshaver 1000 3500
Erik Bjørnbeth Rettighetshaver 1000 1000
Ola Wormdal Rettighetshaver 1000 1000
Michael Bosci Sportsfisker 850 850
Jon Syrstadeng Rettighetshaver 850 850
Odd Sigurd Bruholt Sportsfisker 800 500
Lykkja 29 - 30 Sportsfisker 1000 800 800
Arne Kristian Ljøkelsøy Rettighetshaver 750 750
Knut O. Rogogjerd Rettighetshaver 750 750
Tore Legreid Sportsfisker 750
Oddbjørn Gorsetbakk Rettighetshaver 600 1600
Edvin I. Syrstad Rettighetshaver 600 600
Jørn Grønningen Sportsfisker 600
Ståle Hasselø Sportsfisker 500
Bjørn Klingen Sportsfisker 500 500 500 500
Erling Schon Sportsfisker 500 500
Thommy Gustavsson Sportsfisker 500 500 500
Ola Flå Rettighetshaver 500 500
Torleif Kristiansen Rettighetshaver 500 1000
Kjell Ove Hårstad Rettighetshaver 500 800
Arvid Kvernvik Rettighetshaver 500 500
Arne O. Bolme Rettighetshaver 500 500
Claus Braarup Sportsfisker 500
Leif Johansen Sportsfisker 500 500 500 500
Ali Merisalo Sportsfisker 500
Tom M Hansen Sportsfisker 500
Claes Andersson Sportsfisker 500
Per Eidsand Sportsfisker 500 500 500 500
Daniel Rauch Sportsfisker 500
H.P. Bogen Sportsfisker 500 500
Liv og Arild Guthje-Fredriksen Sportsfisker 500 500 500 500
Tore Dunberger Sportsfisker 500
Jostein Ola Fyhn Sportsfisker 1000 500 500 500
Nygård Eiendom Rettighetshaver 500 500
Jostein Aas Rettighetshaver 500 500
Per Holm Sportsfisker 500 500
Mats Järvbring Sportsfisker 500 500 500 500
Henning Overgaard Nielsen Sportsfisker 500
Eric Sjöbäck Sportsfisker 500 500
Alf Jansson Sportsfisker 500 500 500 500
Tor Gunnar Uv Rettighetshaver 500 500
Ola Klingen Rettighetshaver 500 1500
Ivar Hidle Sportsfisker 500 500
Odd Uvsløkk Rettighetshaver 500 500
Martin Myrmo Rettighetshaver 500 1000
Stefan Thorsson Sportsfisker 500 500 500 500
Martin Mosbrynd Rettighetshaver 500 1000
Gunnar Kristoffersson Sportsfisker 500 500
Gun og Kjell Aune Rettighetshaver 500 1000
Johanne Grut og Morten Lein Rettighetshaver 500 500
Tony Lund Sportsfisker 500 500
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Kenneth Ellingsen Sportsfisker 500 500
Sivert Dombu Rettighetshaver 500 1000
Frank Strifeldt Sportsfisker 500 500 500 500
Erik Stene Rettighetshaver 450 950
Per Joar Gunnes Rettighetshaver 400 400
Erling Magnar Kvam Rettighetshaver 400 400
Stein Sørløkk Rettighetshaver 300 300
Olav Valstad Rettighetshaver 300 600
Hårstad Laksevald Rettighetshaver 300 300
Astrid Bjørnhild Rømme Rettighetshaver 300 2250
Skjervegrenda Elveierlag Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ola Reitås Rettighetshaver 300 300
Magnar Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
John Ragnar Grudt Rettighetshaver 300 300
Elisabeth og Bernt Amund Solberg Rettighetshaver 300 300
Arne og Bjarne Resell Rettighetshaver 300 300
Ragnar Grefstad Rettighetshaver 300 300
Joar Fjellstad Rettighetshaver 300 800
Harald Olav Hauger Rettighetshaver 300 600
Lars Heggem Rettighetshaver 300 600
Jon Hove Rettighetshaver 300 300
Per By Rettighetshaver 300 600
Trond Jære Rettighetshaver 300 600
Johanne Holstad Rettighetshaver 300 300
Kaare Aas Rettighetshaver 300 300
Rolf Hilstad Rettighetshaver 300 600
Margit Bredesen Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Einride Asbøll Rettighetshaver 300 800
Mikkel Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Stoin i Rennebu Rettighetshaver 300 300
Ola O. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Odd Lilleås Rettighetshaver 300 300
Magnhild Robak Rettighetshaver 300 600
Ola S. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Anne og Kjell Auke Rettighetshaver 300 800
Johan G. Hoseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Kristin Øverland Rettighetshaver 300 600
Geir Kjensmo Sportsfisker
Ingunn og Magnar Langklopp Rettighetshaver
Frode Midjo Sportsfisker 500
Shell Fannrem Næringsliv - Bronse
Nore Sundin Sportsfisker 500
Knut Trongmo Sportsfisker 500
Morten Rødningen Sportsfisker 500
Svein Arne Wickstrøm Sportsfisker 500
Eirik Vaslag Sportsfisker 500
Ove Rune Molvik Sportsfisker 500
Pål Bernt Aadnekvam Sportsfisker 500
Helgar Hartvigsen Sportsfisker 500
Stein Havdal Sportsfisker 500
Steinar Christensen Sportsfisker 500
Michael Henry Sportsfisker 500
Carsten Wilki Andersen Sportsfisker 500 500
Per Arneberg Sportsfisker 500
Oddbjørn Midbø Sportsfisker 1000
Olof Risto Sportsfisker
Go Fishing Næringsliv - Sølv
Terje Seljeseth Sportsfisker
Sverre Johan Vinjussveen Sportsfisker
Meldal Lakseklekkeri Andre Tilskudd 27000
Morten Werring Sportsfisker 1500
Magne Skarbøvik Sportsfisker 500
Orklagaard Næringsliv - Gull 20000
Ove Madsen Sportsfisker 2000
Bjørn Kvamsdal Sportsfisker 500
Rettighetshavere i Orkla Rettighetshaver 550000
Kjell Vesterhagen Sportsfisker 500 500
Jørgen Jeppesen Sportsfisker 1000
Bjarte Olsen Sportsfisker 500
Strobel Travel Sportsfisker 1000
Kai Juusola Sportsfisker 500 500
Rune Granheim Sportsfisker 1000
Henry og Pirjo Bergqvist Sportsfisker 2000
Ola Holstad Rettighetshaver 200
Arne Ottosson Sportsfisker 500 500
Hoel Vald Rettighetshaver 500
Per Blaabjerg Sportsfisker 500
Andreas Petterøe Sportsfisker 2500
Rolf Laki Sportsfisker 1000
Sandor Laki Sportsfisker 1000
Micke Berg Sportsfisker 500
Stein Ivar Iversen Sportsfisker 500
Arthur Søyland Sportsfisker 500
Colin Bradshaw Sportsfisker 500
Torleif Huth Sportsfisker 500
Bårdshaug Herregård Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Bill Olsson Sportsfisker
OTI-sentret Næringsliv - Sølv
Göran Lindström Sportsfisker
ICA Berkåk Næringsliv - Bronse
Søren Eich Næringsliv - Bronse 5000
JPH Naturfilm Næringsliv - Gull 20000
Sverre Andersson Sportsfisker 1000
Orkdal Energi Næringsliv - Bronse
Arne Gerø Sportsfisker 2500
Lars Inge Pettersen Sportsfisker
Tom Rune Edvardsen Sportsfisker 500
Johan Larsson Sportsfisker
A-K Maskiner Fannrem Næringsliv - Bronse 5000
Arild Blomfeldt Andre Gave Gave Gave Gave
Torbjörn Andersson Sportsfisker
Bergmannskroa Næringsliv - Sølv
Syrstadeng Bil AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Kvikne-Rennebu Kraftlag Næringsliv - Sølv 10000 5000 10000
Syrstad Flyfishing Næringsliv - Gull
Aunemo Overnatting Næringsliv - Bronse
Gjensidige Orkla Forsikring Næringsliv - Gull 20000
Thomas Laine Sportsfisker 1000
Sparebanken Midt-Norge Orkladal Næringsliv - Gull
Grytting Næringsliv - Bronse
Gisle Daviknes Sportsfisker
Finn Erik Rønning Sportsfisker
Orkla Sportsfiskersenter Næringsliv - Bronse
Lasse Løberg Sportsfisker
Magne Folde Sportsfisker
Tor G. Tønnessen Sportsfisker
Inge Kåre Tvedt Sportsfisker
Hallgeir Ivar Bjørkavåg Sportsfisker
Olaf Larssæter Sportsfisker
Norbert Johannes Haunschild Sportsfisker 500
Laks 1 Sportsfisker
Micael Johannesson Sportsfisker
Per Stenström Sportsfisker
Hans Holmgren Sportsfisker
Christian Lohner Sportsfisker
Robert Saemann-Ischenko Sportsfisker
Statoil Service Berkåk Næringsliv - Bronse
Jørn William Walthinsen Sportsfisker
Erik Vestli Sportsfisker
Thermotite Næringsliv - Bronse 5000
Per Nydahl Sportsfisker
Roland Sørensen Sportsfisker


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583