ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Orkla
2008
Fra Orkla har det så langt kommet inn kr 782350 ,- fra 38 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1007650 ,- fra 227 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1191250 ,- fra 254 støttespillere fra Orkla.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1111300 ,- fra 260 støttespillere fra Orkla.

Støttespillere fra Orkla
Navn Kategori 2009 2008
2007
2006
Rettighetshavere i Orkla Rettighetshaver 550000
Meldal kommune Tilskudd 35000 35000 35000 35000
Orkdal Kommune Tilskudd 25000 25000 25000 25000
Meldal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Intersport Løkken Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Bjørn Rune Gjelsten Sportsfisker 20000 20000 20000
Rennebu kommune Tilskudd 20000 20000 20000 20000
Aunan AS v/ Vegard Heggem Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Bårdshaug Herregård Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Orklalax Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Bunnpris Vormstad Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Syrstadeng Bil AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Kvikne-Rennebu Kraftlag Næringsliv - Sølv 10000 5000 10000
Orklaguiden AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Vertshuset Fannarheimr Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Orkdal Sparebank Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
HydroTexaco Storås Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Vormstad Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Lykkja 29 - 30 Sportsfisker 1000 800 800
Rune Granheim Sportsfisker 1000
Strobel Travel Sportsfisker 1000
Jørgen Jeppesen Sportsfisker 1000
Michael Bosci Sportsfisker 850 850
Bjørn Klingen Sportsfisker 500 500 500 500
Mats Järvbring Sportsfisker 500 500 500 500
Arne Ottosson Sportsfisker 500 500
Frank Strifeldt Sportsfisker 500 500 500 500
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Per Eidsand Sportsfisker 500 500 500 500
Leif Johansen Sportsfisker 500 500 500 500
Alf Jansson Sportsfisker 500 500 500 500
Kai Juusola Sportsfisker 500 500
Bjarte Olsen Sportsfisker 500
Kjell Vesterhagen Sportsfisker 500 500
Torleif Huth Sportsfisker 500
Jostein Ola Fyhn Sportsfisker 1000 500 500 500
Liv og Arild Guthje-Fredriksen Sportsfisker 500 500 500 500
Stefan Thorsson Sportsfisker 500 500 500 500
Ola K. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Astrid Bjørnhild Rømme Rettighetshaver 300 2250
Aunemo Overnatting Næringsliv - Bronse
Netel AS Næringsliv - Gull 20000 20000
Edvin Birger Kvam Rettighetshaver 6000 6000
John Ragnar Grudt Rettighetshaver 300 300
Harald Aasbø Rettighetshaver 1000 1000
Arne O. Bolme Rettighetshaver 500 500
Jon Syrstad Rettighetshaver 6000 7000
Mesloøyan Fiskevald Rettighetshaver 1400 2800
Ola O. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Monica Skjølset Rettighetshaver 2000 2000
Orkla Øst Fellesfiske Rettighetshaver 2000 5000
Ola O Solem Rettighetshaver 1500 1500
Torleif Kristiansen Rettighetshaver 500 1000
Jøran Rindal Rettighetshaver 16000 16000
Grytting Næringsliv - Bronse
Ola Grut Rettighetshaver 2500 2500
Arnt Ree Rettighetshaver 3000 3500
Geir Kjensmo Sportsfisker
Ola Sugustad Rettighetshaver 2500 2500
Olav Storås Rettighetshaver 5000 5000
Frode Oppøyen Rettighetshaver 1000 3500
Gjensidige Orkla Forsikring Næringsliv - Gull 20000
Per Joar Gunnes Rettighetshaver 400 400
Bergmannskroa Næringsliv - Sølv
Torleif Hove Rettighetshaver 1000 1000
Arvid Kvernvik Rettighetshaver 500 500
Mærk Laksefiske Rettighetshaver 10000 10000
Ola Wormdal Rettighetshaver 1000 1000
Ola Gangås Rettighetshaver 2000 2000
Anne Irene Solem Rettighetshaver 1000 1000
Syrstad Flyfishing Næringsliv - Gull
Ola Flå Rettighetshaver 500 500
Thommy Gustavsson Sportsfisker 500 500 500
Torbjörn Andersson Sportsfisker
Marit og Bård Olsø Rettighetshaver 2000 2000
Arild Blomfeldt Andre Gave Gave Gave Gave
Jon Hove Rettighetshaver 300 300
Anders Øystein Resell Rettighetshaver 5500 5500
Knut O. Rogogjerd Rettighetshaver 750 750
Varghølen Rettighetshaver 24000 23000
Erik Bjørnbeth Rettighetshaver 1000 1000
Liens Laksecamp Rettighetshaver 5000 5000
Andreas Kalstad Rettighetshaver 2500 3000
Nygård Eiendom Rettighetshaver 500 500
Nedre By Fiskevald Rettighetshaver 2000 3000
Ola Sølberg Rettighetshaver 3500 3500
Rolf Løvseth Rettighetshaver 3000 9000
H.P. Bogen Sportsfisker 500 500
Eva Eriksen Rettighetshaver 3750 7500
Nils Kjerstad Rettighetshaver 1000 2000
Leif Garberg Rettighetshaver 3000 3000
Coop Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Salvesen & Thams Rettighetshaver 25000 25000
Anders Nordbø Rettighetshaver 3150 3150
Lars Erik Tallerås Rettighetshaver 1500 1500
Erik Stene Rettighetshaver 450 950
Trond Jære Rettighetshaver 300 600
Rolf Hilstad Rettighetshaver 300 600
Kolbjørn Wuttudal Rettighetshaver 3000 3000
Johanne Holstad Rettighetshaver 300 300
Per By Rettighetshaver 300 600
Terje Mogset Rettighetshaver 18000 23000
Lars Heggem Rettighetshaver 300 600
Ekli Fiskesameie Rettighetshaver 25000 25000
Tor Moe Rettighetshaver 7500 10000
Bjørnar Snoen Rettighetshaver 10000 10000
Ola Klingen Rettighetshaver 500 1500
Kaare Aas Rettighetshaver 300 300
Kjell Olav Berg Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Anders og Knut Resell Snoen Rettighetshaver 1500 1500
Oddbjørn Gorsetbakk Rettighetshaver 600 1600
Ingunn og Magnar Langklopp Rettighetshaver
Knut Håvard Skaugen Rettighetshaver 1000 1000
Paul Krogstad Rettighetshaver 1000 2000
Ola Reitås Rettighetshaver 300 300
Arne Nielsen Rettighetshaver 10000 10000
Roar Simundset Rettighetshaver 20000 22000
Sigrid Johanne Muan Skagemo Rettighetshaver 3000 3000
Magne Heli Rettighetshaver 3000 3000
Erik Granmo Rettighetshaver 9750 9750
Arne og Bjarne Resell Rettighetshaver 300 300
Vegard Heggem Rettighetshaver 6000 6000
Einride Asbøll Rettighetshaver 300 800
Kjell Ove Hårstad Rettighetshaver 500 800
Anne og Kjell Auke Rettighetshaver 300 800
Odd Lilleås Rettighetshaver 300 300
Kristin Svinsøyen Rettighetshaver 6000 6000
Kolbjørn Opøien Rettighetshaver 1500 2000
Kjell Olav Lyngsnes Rettighetshaver 2500 2500
Anne Kari Grefstad Rettighetshaver 4000 4000
Erik Syrstad Rettighetshaver 4000 4000
Rolf Haldor Aa Rettighetshaver 2000 2000
Olav Valstad Rettighetshaver 300 600
Hårstad Laksevald Rettighetshaver 300 300
Magne Nordvoll Rettighetshaver 3500 3500
Ola L. Wold Rettighetshaver 1000 1000
Martin Myrmo Rettighetshaver 500 1000
Kvålevaldet v/ Erlend Andøl Rettighetshaver 7500 7500
Ola K. By Rettighetshaver 10000 13000
Torkjell Orre Rye Rettighetshaver 13000 13000
Rokkones Fellesfiske v/ Ola Rokkones Rettighetshaver 5000 5000
Liv Anne og Ove Sugustad Rettighetshaver 8000 8000
Olav Opøyen Rettighetshaver 9000 9000
Elisabeth og Bernt Amund Solberg Rettighetshaver 300 300
Kari-Elin R. Lillemo Rettighetshaver 5000 6000
Arne Sognli Rettighetshaver 5000 5000
Reinert Aakerholm Rettighetshaver 10000 11500
Stein Sørløkk Rettighetshaver 300 300
Gunnar Møkkelgård Rettighetshaver 7000 7300
Olav Kvam Rettighetshaver 12500 12500
Per Erik Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Ragnar Grefstad Rettighetshaver 300 300
Anders Dragset Rettighetshaver 15000 5000
Steinar Rikstad Rettighetshaver 20000 20000
Jon Syrstadeng Rettighetshaver 850 850
Trond A. Rønning Rettighetshaver 4500 5300
Johan G. Hoseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Ola Opøien Rettighetshaver 5000 5000
Kristin Øverland Rettighetshaver 300 600
Erik Vold Rettighetshaver 1500 1500
John Olav Selbekk Rettighetshaver 3000 3000
Oddvar Tiset Rettighetshaver 3750 3750
Joar Fjellstad Rettighetshaver 300 800
Lars Metlid Rettighetshaver 10000 10000
Orkla Laxefiske Rettighetshaver 23250 23250
John Arve Nybro Rettighetshaver 1500 1500
Haugen vald Rettighetshaver 1500 1500
Erling Magnar Kvam Rettighetshaver 400 400
Terje Lilleås Rettighetshaver 1500 2000
Ola J. Kvam Rettighetshaver 5000 5000
Kjell Inge Rønning Rettighetshaver 6000 6000
Erik Ramsem Rettighetshaver 1500 1500
Martin Mosbrynd Rettighetshaver 500 1000
Terje Seljeseth Sportsfisker
Go Fishing Næringsliv - Sølv
Olof Risto Sportsfisker
Oddbjørn Midbø Sportsfisker 1000
Ivar Voldøien Rettighetshaver 3750 3750
Per Arneberg Sportsfisker 500
Roland Sørensen Sportsfisker
Ola S. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Meldal Lakseklekkeri Andre Tilskudd 27000
Carsten Wilki Andersen Sportsfisker 500 500
Frode Midjo Sportsfisker 500
Steinar Christensen Sportsfisker 500
Magne Skarbøvik Sportsfisker 500
Helgar Hartvigsen Sportsfisker 500
Pål Bernt Aadnekvam Sportsfisker 500
Ove Rune Molvik Sportsfisker 500
Ola Drugli Rettighetshaver 1000 1000
Erling Grøtte Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Shell Fannrem Næringsliv - Bronse
Inge Kåre Tvedt Sportsfisker
Tor G. Tønnessen Sportsfisker
Magne Folde Sportsfisker
Lasse Løberg Sportsfisker
Orkla Sportsfiskersenter Næringsliv - Bronse
Finn Erik Rønning Sportsfisker
Tor Gunnar Uv Rettighetshaver 500 500
Lykkja 25 Sportsfisker 1000 1000
Sverre Johan Vinjussveen Sportsfisker
Gisle Daviknes Sportsfisker
Per Nydahl Sportsfisker
Lars Inge Pettersen Sportsfisker
Rise vald Rettighetshaver 1500 1500
Morten Werring Sportsfisker 1500
Inge Jordet Rettighetshaver 6000 6000
Svein Arne Wickstrøm Sportsfisker 500
Validus Næringsliv - Gull 20000 20000
Ståle Hasselø Sportsfisker 500
Eirik Vaslag Sportsfisker 500
Ola Holstad Rettighetshaver 200
Per Holm Sportsfisker 500 500
Claes Andersson Sportsfisker 500
Ali Merisalo Sportsfisker 500
Jørn Grønningen Sportsfisker 600
Jens Edwin Aalborg Sportsfisker 1500
Hoel Vald Rettighetshaver 500
Daniel Rauch Sportsfisker 500
Per Blaabjerg Sportsfisker 500
Tore Legreid Sportsfisker 750
Tom M Hansen Sportsfisker 500
Arnt Mathias Arntzen Sportsfisker 1000
Henning Overgaard Nielsen Sportsfisker 500
Claus Braarup Sportsfisker 500
Bjørn Kvamsdal Sportsfisker 500
Ove Madsen Sportsfisker 2000
Tore Dunberger Sportsfisker 500
Colin Bradshaw Sportsfisker 500
Norbert Johannes Haunschild Sportsfisker 500
Ivar Hidle Sportsfisker 500 500
Morten Rødningen Sportsfisker 500
Erling Schon Sportsfisker 500 500
Knut Trongmo Sportsfisker 500
Nore Sundin Sportsfisker 500
Henry og Pirjo Bergqvist Sportsfisker 2000
Orklagaard Næringsliv - Gull 20000
Michael Henry Sportsfisker 500
Kenneth Ellingsen Sportsfisker 500 500
Arthur Søyland Sportsfisker 500
Stein Ivar Iversen Sportsfisker 500
Odd Sigurd Bruholt Sportsfisker 800 500
Micke Berg Sportsfisker 500
Sandor Laki Sportsfisker 1000
Rolf Laki Sportsfisker 1000
Andreas Petterøe Sportsfisker 2500
Stein Havdal Sportsfisker 500
Kraftverkene i Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Karl Ole Syrstadeng Rettighetshaver 1650 2650
Ola Hilstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
John Eystein Grefstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Espås elverett Rettighetshaver 4500 4500
Henning Horn Rettighetshaver 30000 30000
Oddgeir Blokkum Rettighetshaver 1200 1200
Hallgeir Ivar Bjørkavåg Sportsfisker
Lo Laksefiske v/ Erik S. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Margit Bredesen Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Thomas Laine Sportsfisker 1000
Sveinung Lygre Rettighetshaver 1000 1000
Mikkel Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Rolf Arne Fredriksli Rettighetshaver 5000 5000
Ljøkel Sameie Rettighetshaver 35000 35000
Arne Gerø Sportsfisker 2500
Øvre Orkla Elveierlag Rettighetshaver 2500 2500
Sverre Andersson Næringsliv - Bronse 5000
Harald Olav Hauger Rettighetshaver 300 600
Stavne Uv Elveierlag Rettighetshaver 9000 9000
Bjørn Ivar Melvold Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Jostein Aas Rettighetshaver 500 500
Sivert Dombu Rettighetshaver 500 1000
Edvin I. Syrstad Rettighetshaver 600 600
Johanne Grut og Morten Lein Rettighetshaver 500 500
Kjell Tverdal Rettighetshaver 8000 8000
Jens Opøien Rettighetshaver 1000 1000
Tom Rune Edvardsen Sportsfisker 500
Gun og Kjell Aune Rettighetshaver 500 1000
Stoin i Rennebu Rettighetshaver 300 300
Odd Uvsløkk Rettighetshaver 500 500
Magnhild Robak Rettighetshaver 300 600
Einar Øverland Rettighetshaver 1500 1500
Erik Torgeir Tverdal Rettighetshaver 3000 3000
Arne Kristian Ljøkelsøy Rettighetshaver 750 750
Jon Arne Fossum Rettighetshaver 5000 6000
Kari Hanne og Gunnar Gunnes Rettighetshaver 1000 1000
Robert Saemann-Ischenko Sportsfisker
Orkdal Energi Næringsliv - Bronse
Olaf Larssæter Sportsfisker
Laks 1 Sportsfisker
Johan Larsson Sportsfisker
Thermotite Næringsliv - Bronse 5000
Erik Vestli Sportsfisker
Jørn William Walthinsen Sportsfisker
OTI-sentret Næringsliv - Sølv
Berkåk Veikro Næringsliv - Bronse 5000 5000
Håvard Nordbø Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Christian Lohner Sportsfisker
Bjørn M. Oddli Rettighetshaver 2000 2000
Hans Holmgren Sportsfisker
Per Stenström Sportsfisker
Micael Johannesson Sportsfisker
Gunnar Ree Rettighetshaver 4100 4100
Sparebanken Midt-Norge Orkladal Næringsliv - Gull
Statoil Service Berkåk Næringsliv - Bronse
ICA Berkåk Næringsliv - Bronse
A-K Maskiner Fannrem Næringsliv - Bronse 5000
JPH Naturfilm Næringsliv - Gull 20000
Søren Eich Næringsliv - Bronse 5000
Magnar Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Skjervegrenda Elveierlag Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Frank Blokkum Rettighetshaver 2000 2000
Kristen Haukli Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Bill Olsson Sportsfisker
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 5000 5000
Sverre Andersson Sportsfisker 1000
Gunnar Kristoffersson Sportsfisker 500 500
Eric Sjöbäck Sportsfisker 500 500
Göran Lindström Sportsfisker
Einar Haugan Rettighetshaver 2000 2000
Olaug Reitås Rettighetshaver 1500 1500
Sverre Fredrik Evjen Rettighetshaver 3000 6000
Tony Lund Sportsfisker 500 500
Bjørn Heggem Rettighetshaver 5000 5000


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583