ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Verdalselva
2008
Fra Verdalselva har det så langt kommet inn kr 100700 ,- fra 22 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 105750 ,- fra 23 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 168200 ,- fra 34 støttespillere fra Verdalselva.

2005
I 2005 kom det totalt inn 159200 ,- fra 34 støttespillere fra Verdalselva.

Støttespillere fra Verdalselva
Navn Kategori 2009 2008
2007
2006
Verdal kommune / Innherred vekst Tilskudd 30000 30000 30000 30000
Værdalsbruket Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Arnt Hallan Rettighetshaver 10000 10000 10000 10000
Jens Volen Rettighetshaver 10000 10000 10000 10000
Liv og Ivar Lerfald Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 5000 5000 5000 5000
John Olav Olderen Rettighetshaver 3000 3000 3000 3000
Liv og Harald Waberg Rettighetshaver 3000 3000 3000 3000
Morten Kulstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Bjørn Arild Sellæg Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Tor Olav Okkenhaug Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Audun Ekren Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Kjell Norum Rettighetshaver 1000 1000 1000 1000
Stian Stensland Sportsfisker 500 500 500
Einar Landfald Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Bård Hynne Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Lars Andersen Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Aud Hjelde Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Solveig Breding Rettighetshaver 300 300 300 300
Inge Skavhaug Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Asbjørn Bakkan Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Petter Bjartnes Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Bjørn Dybvadsskog Lund Sportsfisker
Ivar Mikal Lund Sportsfisker
Jakt og Fiskehuset Næringsliv - Bronse 5000
Lakseloftet Næringsliv - Sølv 10000
Even Olsen Sportsfisker
Knut Joar Matberg Sportsfisker 500
Bjørn Dybvadsskog Sportsfisker 500 500
Vuku Bilsenter Andre Premie Premie Premie Premie
Arne's fluer Andre Premie Premie Premie Premie
Jakt og Fiskehuset Verdal Andre Premie Premie Premie Premie
Floan Sport Næringsliv - Bronse 5000 5000
Verdal Jeger- og Fiskerforening Næringsliv - Sølv 10000 10000
Storebrand Næringsliv - Gull 20000
Vuku Bilsenter Næringsliv - Bronse 5000
Notar.no Næringsliv - Bronse 5000
Gunnar Børøsund Sportsfisker 500
Christina classic Andre 1000
Bjørn Rygg Sportsfisker 500
Verdalslaks Næringsliv - Bronse 5000
Floan Sport Andre Premie Premie Premie Premie


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583