ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Gaula
2008
Fra Gaula har det så langt kommet inn kr 952000 ,- fra 28 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1401334 ,- fra 183 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1424074 ,- fra 198 støttespillere fra Gaula.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1440084 ,- fra 219 støttespillere fra Gaula.

Støttespillere fra Gaula
Navn Kategori 2009
2008
2007
2006
Rettighetshavere i Gaula Rettighetshaver 800000
Øyvind Lund Næringsliv - Gull 20000 20000
Norsk Villaksbevaring v/ Kloumann, Myhre og Frødin Næringsliv - Gull 20000 20000
Bama Næringsliv - Gull
Olav Jomar Fjeset Rettighetshaver 10000 10000
Aune Vald Rettighetshaver 33000 33000
Jon Kjelden Rettighetshaver 10000 10000
Per Jan Wilmannsøien Rettighetshaver 20000 20000
Ingebrigt T. Huus Rettighetshaver 1100 1100
Axel Tobias Sanderud Rettighetshaver 10000 10000
Engen Fiskevald Rettighetshaver 1500 1500
Singsås Elveierlag Rettighetshaver 15000 15000
Knut Stav Rettighetshaver 23000 23000
Kotsøy Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Gjermund Bogen Rettighetshaver 22000 22000
Bones Fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Helge Folstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Håkon Løkås Rettighetshaver 2250 2250
Hermod Kirkvold Rettighetshaver 15000 15000
Rolf Hokseggen Rettighetshaver 3750 6000
Kjell Harald Vesterhagen Sportsfisker
Alf og Martin Onsøien Rettighetshaver 4500 4500
Jan Kvitland Rettighetshaver 2550 2550
Olaug Gråbak Stephani Rettighetshaver 1150 1150
Are-Magne Kregnes Rettighetshaver 2250 2250
Jan Idar Flaa Rettighetshaver 1050 1050
Olav Gylland Rettighetshaver 1050 1050
Hans Ler Rettighetshaver 3600 3600
Gunnar Klingenberg Rettighetshaver 4500 4500
Øystein Kregnes Rettighetshaver 5100 5100
Kjell Ekli Rettighetshaver 2250 4500
Stig Kvaal Rettighetshaver 1500 1500
Anders Vold Rettighetshaver 2550 2550
Mikal Kvaal Rettighetshaver 3750 5350
Jørvar Lie Rønning Rettighetshaver 2350 2600
Elling Nideng Rettighetshaver 12000 12000
Leidulf Gravråk Rettighetshaver 2550 2550
Jann Agnar Storsten Rettighetshaver 2000 2000
Borten / Losen Rettighetshaver 36500 36500
Jens Arne Hovind Rettighetshaver 400 400
Anders Løberg Rettighetshaver 7050 7050
Anders Refseth Rettighetshaver 7000 7500
Ekra Sameie Rettighetshaver 3300 3300
Sverre Nordhammer Rettighetshaver 4410 4410
Kari Saugen Rettighetshaver 7350 7350
Hage vald Rettighetshaver 15000 18000
Harald Rognes Rettighetshaver 1500 1500
Norwegian Flyfishers Club Næringsliv - Gull 10000 20000 20000 20000
Forseth-Osøy-Hovstad fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Arvid Hammeren Rettighetshaver 15000 15000
Elin Lien Rettighetshaver 10000 10000
Brynjulf Agledahl Sportsfisker 1000 1000
Roald Dahl Næringsliv - Gull
Nordic Outdoor Næringsliv - Gull 20000 20000
Bjørn Eddie Nielsen Sportsfisker
Jens Melhus Rettighetshaver 10000 10000
Anders Storhaugen Rettighetshaver 10000 10000
Kåre Hangerås Rettighetshaver 1000 1000
John Søberg Rettighetshaver 8500 8500
Gunnar Børseth Rettighetshaver 3500 3500
Knut Gunnar Frøseth Rettighetshaver 20000 21000
Erling Rogstad Rettighetshaver 15000 15000
Ola G. Heggberget Rettighetshaver 2000 2000
Hege J. Bordal Rettighetshaver 10000 10000
Moe-valdet v/Roald Dahl Rettighetshaver 15000 15000
Haltdalen Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Arne Bergan Rettighetshaver 200 200
Jon Kr. Grønseth Rettighetshaver 1000 1000
Ola Bjerkan Rettighetshaver 1500 1500
Jan Arve Krogstad Rettighetshaver 400 400
Bjarne E. Gylland Rettighetshaver 600 600
Jon Aursand / Randi Foss Rettighetshaver 3750 3750
Jens Magne Gylland Rettighetshaver 450 450
Flatberg / Grønset Fiskevald Rettighetshaver 5000 5000
Per Inge Løvberg Rettighetshaver 6000 6000
Knut Inge Krogstad Rettighetshaver 2250 2250
Ivar Røskaft Rettighetshaver 4233 4233
Jan Håvard Refsethås Rettighetshaver 500 500
Heksem Fiskevald Rettighetshaver 2000 2000
Winsnes / Mahlum Rettighetshaver 30000 30000
I.Gaare/ T.Rognes/ S.Wormdal Rettighetshaver 1900 1900
Jon Kvernmo Rettighetshaver 250 250
Gunnar Grøt Rettighetshaver 150 150
Liv Ekerhovd Rettighetshaver 250 250
Per Kulbotn Rettighetshaver 500 500
Lars Høiseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Einar Nordmo Rettighetshaver 5000 5000
Steffen Rogstad Rettighetshaver 10000 10000
Jon Horg Rettighetshaver 18000 18000
Arne og Bjarne Gylland Rettighetshaver 150 150
Krogstad Elvesameie Rettighetshaver 45000 45000
Kent Niklasson Sportsfisker 500 500
Erik Lindholm Sportsfisker 500 500
Rolle Holmberg Sportsfisker
Peter Kolström Sportsfisker
Jo Sverre Helgemo Rettighetshaver 1736 1736
Arnfinn Røklund Rettighetshaver 200 200
Ola Solberg Rettighetshaver 12000 12000
Even Borten Rettighetshaver 10000 15000
Eilif Peder Follstad Rettighetshaver 10000 10000
Roger M Nilsen Sportsfisker
Audun Holmen Sportsfisker
Terje Antoni Nielsen Sportsfisker
Rolf Midtlyng Rettighetshaver 4000 4000
Arnfinn Helgemo Rettighetshaver 4500 4500
Per Morten Engan Rettighetshaver 6000 6000
Olga Gylland Rettighetshaver 1500 1500
Viglund og Gisle Rimolsrønning Rettighetshaver 300 300
Holtålen kommune Tilskudd 25000 25000
Midtre Gauldal kommune Tilskudd 100000 100000
Torbjørn Tranmel Rettighetshaver 6000 6000
Sverre Stendahl Rettighetshaver 6000 8000
Ingeborg og Bjørn Foss Rettighetshaver 12000 12000
Anders Engström Skjulosen Sportsfisker
Per Kato Evjen Rettighetshaver 2250 2250
Per Atle Løberg Rettighetshaver 910 910
Ådmund Røttum Rettighetshaver 10000 10000
Singsås Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Ola Haugen Rettighetshaver 1000 1000
Kenneth Ottosson Sportsfisker
Gaula Flyfishing Friends Næringsliv - Gull 20000 20000 20000
Tore V. Berg Næringsliv - Gull
Fishmaster Finland AS Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Audun Krogstad Rettighetshaver 12000 14000
Hans-Olov Blom Sportsfisker 1000
Melhus Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Soknedal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Haltdalen Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000
Reitstøa Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Vårvolden Camping Næringsliv - Bronse 5000
Odd Inge Fremo Rettighetshaver 650 650
Reidar Horghagen Rettighetshaver 7000 7000
Jon Erik Pallin Rettighetshaver 2200 2200
Egil Olsen Rettighetshaver 3000 3000
Per Nilsen Rettighetshaver 1000 1000
Sportshuset Melhus AS Næringsliv - Bronse 5000 5000
Dag Bjørnli Sportsfisker
Geosystems AB Sverige Næringsliv - Bronse
Per S. Nordløkken Rettighetshaver 1500 1500
Erik Aagaard Sportsfisker
Per Högvall Sportsfisker
Peter Sjögren Sportsfisker
Thomas Bones Rettighetshaver 1050 1050
Kalevi Kettunen Sportsfisker
Domussenteret Støren Næringsliv - Gull 20000 20000
Støren Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 25000 25000
Martin Svensson Sportsfisker
Per Aunøyen Rettighetshaver 1500 1500
Bo Matsson Sportsfisker 500
Bjørn Ove Rønningen Sportsfisker 500 500
Knut Ole Bleke Rettighetshaver 6000 6000
Roar Drøyvold Rettighetshaver 500 500
Størensenteret - E6 Næringsliv - Gull
Erlend Aune Sportsfisker
Andreas Jagtøyen Rettighetshaver 2500 2500
Leif Ivar Bertil Jansson Sportsfisker 1000
Jormorhølen - Haltdalen Rettighetshaver 200 200
Nils Joar Lien Rettighetshaver 10000 10000
Oddvar Langørgen Rettighetshaver 1000 1000
Melhus kommune Tilskudd 100000
Heidi Haugbjørg Rettighetshaver 6000 6000
Måsøra Fiskeklubb Lundamo Sportsfisker 5000
Bjarne Midttømme Rettighetshaver 1500 1500
Sparebanken Midt-Norge Gauldal Næringsliv - Gull 20000
John Rasmussen Sportsfisker
Steffen Arendrup Sportsfisker 500 500
Støren Jeger- og Fiskerforening Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Hans Christiansson Sportsfisker
Jermy Donald Hill Sportsfisker
Karl-Heinz Holderer Sportsfisker
Peter Lindquist Sportsfisker
Torbjörn Karlsson Sportsfisker
Bertil Ingemar Jansson Sportsfisker
Bill Nygårds Sportsfisker
Refseth Fiskevald Rettighetshaver 7500 7500
Evjen Fiskevald Rettighetshaver 6000 6000
Gaula Røkeri Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Tone Tyrhaug Sportsfisker
Nils P. Støver Jonassen Sportsfisker 500 500
Peter Egardt Sportsfisker 500 500
Fiskeklubben Gaula Sportsfisker
Michael Koch - KULMO VALD Sportsfisker
Lundamo S-lag Næringsliv - Bronse
Byggmakker Støren Trelast Næringsliv - Bronse
Turid Jagtøyen Rettighetshaver 5000 5000
Peter og Lene Grøn Sportsfisker 500
Arnold's Kro AS Sportsfisker 3000 3000
Olli Pekka Karkkolainen Sportsfisker
Birger Lagerström Sportsfisker
Knut Nilsen Sportsfisker
Angel Ottosen Sportsfisker
H. Norling Salmon Flies Sportsfisker
Stefano Farkas Sportsfisker
Ivar Sorknes Sportsfisker
Øyvind Almås Bonesrønning Sportsfisker 500
Kurt Wittrup Sportsfisker
Terje Vangås Sportsfisker
Nathaniel Reed Sportsfisker 2800
Gunvor Kjelden Rettighetshaver 500 500
Bjørkan Regnskap Næringsliv - Bronse
Gaula elektro Næringsliv - Bronse
Hans Fætten Rettighetshaver 5500 5500
Per Erik Hofstad Rettighetshaver 7095 7095
Gauldal Energi AS Støren Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Marie og Kari Grinde Rettighetshaver 3750 3750
Oras Trondheim AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Helge Stendahl Rettighetshaver 9000 15000
Juergen Bechert Sportsfisker
Øye Fellesfiske Rettighetshaver 1000 1000
Jerk Sönnichsen Sportsfisker
Wiggo Kittelsen Sportsfisker 4000
Arne Brygmann Sportsfisker 500 500
Nordic Outdoor Andre
Tor-Odd Bones Rettighetshaver
Almås Vald Rettighetshaver 18000
Svend Morseth Rettighetshaver 10000 10000
Michael Jørgensen Sportsfisker 500
Geir Eriksen Medalen Sportsfisker 500
Follstad Øyen Rettighetshaver 16000
Arnt-Ivar Hage Sportsfisker 500
Louis Gaillard Sportsfisker 500
Hans Hundhammer Sportsfisker 500
Emmanuel Burgener Sportsfisker 500
Tor Sekkelsten Sportsfisker 500
Steffen Toft Jensen Sportsfisker 500 500
fiskefeber.net Sportsfisker 500
Overaa Støren AS Næringsliv - Bronse 5000
Lillerønning Snekkerfabrikk Næringsliv - Bronse 5000
Jens Melhuus Rettighetshaver 5000
Jorid O. Jagtøien Rettighetshaver 500
Winsnes Maskin Næringsliv - Sølv 10000
Bjørn Foss Rettighetshaver 3000
Mo Gård Rettighetshaver 2790
Arnfinn Lund Rettighetshaver 200
Ann-Mari Thun Skjevik Rettighetshaver 200
Gaula Upstream Sportsfisker 2000 2000
Yngve R. Iversen Sportsfisker 500
Jesper Lund Nielsen Sportsfisker 600
Molin Sportsfisker 5000
Sveinung Larsson Sportsfisker 500
Gunnar A. Bratli Sportsfisker 500
Ole Johan Myhre Sportsfisker 1000
Arne O. Waagbø Sportsfisker 500 500
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500 500
Knut Tore Alfredsen Sportsfisker 500 500
Bjørnar Berg Sportsfisker 500 500
Stenseth & RS Entreprenør AS Sportsfisker 5000
Langelands Laksekompagni Sportsfisker 1000 1000
Harmen v.d. Heide Sportsfisker 1000 1000
Jo Arve Alfredsen Sportsfisker 500 500
Per-Arne Nygren Sportsfisker 500
Kaj Vestergaard Sportsfisker 500
Frode Olderkjær Sportsfisker 500 500 500
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500
Flemming Jacobsen Sportsfisker 500
Eirik Hernes Larsen Sportsfisker 500 500
Tore Framnæs Sportsfisker 500
Øystein Aas Sportsfisker 1000 1000 2000
Koch Rods DK Sportsfisker 1000
Hindbjørgen Laksefiskekonsortium Sportsfisker 1000
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500
Jonas Peter Hammerstedt Sportsfisker 1000 1000 500
P-O "Puman" Västeräng Sportsfisker 500 500 500 500
Eystein Voll Sportsfisker 500 500 500
Matthé Schouten Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Geir Medalen Sportsfisker 500 500 500
Johnny Ræstad Sportsfisker 500 500
Jarle Hauge Sportsfisker 500
FK GÖSEN Sportsfisker 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500 500 500
Mikael Larsson Sportsfisker 500 500
Gerd Larsen Sportsfisker 500
Carsten Paarse Sportsfisker 500 500 500 500


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583