ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Orkla
2008
Fra Orkla har det så langt kommet inn kr 782350 ,- fra 38 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1007650 ,- fra 227 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1191250 ,- fra 254 støttespillere fra Orkla.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1111300 ,- fra 260 støttespillere fra Orkla.

Støttespillere fra Orkla
Navn Kategori 2009
2008
2007
2006
Rettighetshavere i Orkla Rettighetshaver 550000
Aunan AS v/ Vegard Heggem Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Arne Nielsen Rettighetshaver 10000 10000
Harald Aasbø Rettighetshaver 1000 1000
Ola Reitås Rettighetshaver 300 300
Magne Heli Rettighetshaver 3000 3000
Erik Granmo Rettighetshaver 9750 9750
Knut O. Rogogjerd Rettighetshaver 750 750
Erik Stene Rettighetshaver 450 950
Torleif Kristiansen Rettighetshaver 500 1000
Kjell Ove Hårstad Rettighetshaver 500 800
Einride Asbøll Rettighetshaver 300 800
Olav Valstad Rettighetshaver 300 600
Vegard Heggem Rettighetshaver 6000 6000
Arne og Bjarne Resell Rettighetshaver 300 300
Kolbjørn Opøien Rettighetshaver 1500 2000
Kjell Olav Lyngsnes Rettighetshaver 2500 2500
Kaare Aas Rettighetshaver 300 300
Tor Moe Rettighetshaver 7500 10000
Ola Sugustad Rettighetshaver 2500 2500
Ola J. Kvam Rettighetshaver 5000 5000
Kolbjørn Wuttudal Rettighetshaver 3000 3000
Kristin Svinsøyen Rettighetshaver 6000 6000
Bjørnar Snoen Rettighetshaver 10000 10000
Edvin Birger Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Erik Syrstad Rettighetshaver 4000 4000
Ekli Fiskesameie Rettighetshaver 25000 25000
Kjell Inge Rønning Rettighetshaver 6000 6000
Johan G. Hoseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Erling Magnar Kvam Rettighetshaver 400 400
Elisabeth og Bernt Amund Solberg Rettighetshaver 300 300
Odd Lilleås Rettighetshaver 300 300
Anne og Kjell Auke Rettighetshaver 300 800
Anne Kari Grefstad Rettighetshaver 4000 4000
Johanne Holstad Rettighetshaver 300 300
Erik Bjørnbeth Rettighetshaver 1000 1000
Hårstad Laksevald Rettighetshaver 300 300
Orkla Laxefiske Rettighetshaver 23250 23250
Ola Opøien Rettighetshaver 5000 5000
Steinar Rikstad Rettighetshaver 20000 20000
Ragnar Grefstad Rettighetshaver 300 300
Paul Krogstad Rettighetshaver 1000 2000
Rolf Haldor Aa Rettighetshaver 2000 2000
Rolf Hilstad Rettighetshaver 300 600
Per By Rettighetshaver 300 600
Sigrid Johanne Muan Skagemo Rettighetshaver 3000 3000
Terje Mogset Rettighetshaver 18000 23000
Roar Simundset Rettighetshaver 20000 22000
Lars Heggem Rettighetshaver 300 600
Anders og Knut Resell Snoen Rettighetshaver 1500 1500
Ingunn og Magnar Langklopp Rettighetshaver
Jon Syrstadeng Rettighetshaver 850 850
Trond A. Rønning Rettighetshaver 4500 5300
Mesloøyan Fiskevald Rettighetshaver 1400 2800
Oddbjørn Gorsetbakk Rettighetshaver 600 1600
Terje Lilleås Rettighetshaver 1500 2000
Anders Dragset Rettighetshaver 15000 5000
Kjell Olav Berg Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Oddvar Tiset Rettighetshaver 3750 3750
Ola Klingen Rettighetshaver 500 1500
Knut Håvard Skaugen Rettighetshaver 1000 1000
Lars Metlid Rettighetshaver 10000 10000
Erik Vold Rettighetshaver 1500 1500
Trond Jære Rettighetshaver 300 600
Liv Anne og Ove Sugustad Rettighetshaver 8000 8000
Ola L. Wold Rettighetshaver 1000 1000
Haugen vald Rettighetshaver 1500 1500
Erik Ramsem Rettighetshaver 1500 1500
John Olav Selbekk Rettighetshaver 3000 3000
Joar Fjellstad Rettighetshaver 300 800
John Arve Nybro Rettighetshaver 1500 1500
Kvålevaldet v/ Erlend Andøl Rettighetshaver 7500 7500
Magne Nordvoll Rettighetshaver 3500 3500
Kristin Øverland Rettighetshaver 300 600
Rokkones Fellesfiske v/ Ola Rokkones Rettighetshaver 5000 5000
Ola K. By Rettighetshaver 10000 13000
Martin Myrmo Rettighetshaver 500 1000
Torkjell Orre Rye Rettighetshaver 13000 13000
Kari-Elin R. Lillemo Rettighetshaver 5000 6000
Olav Opøyen Rettighetshaver 9000 9000
Lars Erik Tallerås Rettighetshaver 1500 1500
Reinert Aakerholm Rettighetshaver 10000 11500
Monica Skjølset Rettighetshaver 2000 2000
Stein Sørløkk Rettighetshaver 300 300
Ola O Solem Rettighetshaver 1500 1500
Olav Kvam Rettighetshaver 12500 12500
Per Erik Kvam Rettighetshaver 6000 6000
Gunnar Møkkelgård Rettighetshaver 7000 7300
Jøran Rindal Rettighetshaver 16000 16000
Meldal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Ola Grut Rettighetshaver 2500 2500
Arnt Ree Rettighetshaver 3000 3500
Geir Kjensmo Sportsfisker
Frode Oppøyen Rettighetshaver 1000 3500
Ola O. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Olav Storås Rettighetshaver 5000 5000
Orklaguiden AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Grytting Næringsliv - Bronse
John Ragnar Grudt Rettighetshaver 300 300
Netel AS Næringsliv - Gull 20000 20000
Jon Syrstad Rettighetshaver 6000 7000
Gjensidige Orkla Forsikring Næringsliv - Gull 20000
Arne O. Bolme Rettighetshaver 500 500
Astrid Bjørnhild Rømme Rettighetshaver 300 2250
Varghølen Rettighetshaver 24000 23000
Ola Gangås Rettighetshaver 2000 2000
Aunemo Overnatting Næringsliv - Bronse
Anders Nordbø Rettighetshaver 3150 3150
Ola K. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Bunnpris Vormstad Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Vormstad Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Nedre By Fiskevald Rettighetshaver 2000 3000
Andreas Kalstad Rettighetshaver 2500 3000
Liens Laksecamp Rettighetshaver 5000 5000
Nygård Eiendom Rettighetshaver 500 500
Orkla Øst Fellesfiske Rettighetshaver 2000 5000
Rolf Løvseth Rettighetshaver 3000 9000
Nils Kjerstad Rettighetshaver 1000 2000
Leif Garberg Rettighetshaver 3000 3000
Marit og Bård Olsø Rettighetshaver 2000 2000
Arild Blomfeldt Andre Gave Gave Gave Gave
Eva Eriksen Rettighetshaver 3750 7500
Coop Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Salvesen & Thams Rettighetshaver 25000 25000
Intersport Løkken Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Syrstad Flyfishing Næringsliv - Gull
Kvikne-Rennebu Kraftlag Næringsliv - Sølv 10000 5000 10000
Ola Sølberg Rettighetshaver 3500 3500
Rennebu kommune Tilskudd 20000 20000 20000 20000
HydroTexaco Storås Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Bergmannskroa Næringsliv - Sølv
Syrstadeng Bil AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Torleif Hove Rettighetshaver 1000 1000
Per Joar Gunnes Rettighetshaver 400 400
Thommy Gustavsson Sportsfisker 500 500 500
Torbjörn Andersson Sportsfisker
Arvid Kvernvik Rettighetshaver 500 500
Mærk Laksefiske Rettighetshaver 10000 10000
Anne Irene Solem Rettighetshaver 1000 1000
Ola Flå Rettighetshaver 500 500
Jostein Aas Rettighetshaver 500 500
Arne Sognli Rettighetshaver 5000 5000
Bjørn Ivar Melvold Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Stavne Uv Elveierlag Rettighetshaver 9000 9000
Jon Hove Rettighetshaver 300 300
Anders Øystein Resell Rettighetshaver 5500 5500
Ola Wormdal Rettighetshaver 1000 1000
Margit Bredesen Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Johanne Grut og Morten Lein Rettighetshaver 500 500
A-K Maskiner Fannrem Næringsliv - Bronse 5000
Sivert Dombu Rettighetshaver 500 1000
Edvin I. Syrstad Rettighetshaver 600 600
Kjell Tverdal Rettighetshaver 8000 8000
Harald Olav Hauger Rettighetshaver 300 600
Orkdal Sparebank Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Vertshuset Fannarheimr Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000
Kari Hanne og Gunnar Gunnes Rettighetshaver 1000 1000
Shell Fannrem Næringsliv - Bronse
Stoin i Rennebu Rettighetshaver 300 300
Odd Uvsløkk Rettighetshaver 500 500
Gun og Kjell Aune Rettighetshaver 500 1000
Bårdshaug Herregård Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Magnhild Robak Rettighetshaver 300 600
Einar Øverland Rettighetshaver 1500 1500
Arne Kristian Ljøkelsøy Rettighetshaver 750 750
Erik Torgeir Tverdal Rettighetshaver 3000 3000
Karl Ole Syrstadeng Rettighetshaver 1650 2650
Jens Opøien Rettighetshaver 1000 1000
John Eystein Grefstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Oddgeir Blokkum Rettighetshaver 1200 1200
Ola Hilstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Espås elverett Rettighetshaver 4500 4500
Rolf Arne Fredriksli Rettighetshaver 5000 5000
Henning Horn Rettighetshaver 30000 30000
Håvard Nordbø Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Sverre Andersson Næringsliv - Bronse 5000
Sveinung Lygre Rettighetshaver 1000 1000
Mikkel Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Thomas Laine Sportsfisker 1000
Lo Laksefiske v/ Erik S. Loe Rettighetshaver 10000 10000
Kraftverkene i Orkla Næringsliv - Gull 20000 20000
Arne Gerø Sportsfisker 2500
Sverre Andersson Sportsfisker 1000
Øvre Orkla Elveierlag Rettighetshaver 2500 2500
Ljøkel Sameie Rettighetshaver 35000 35000
Jon Arne Fossum Rettighetshaver 5000 6000
Orkdal Energi Næringsliv - Bronse
Magnar Skjerve Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Skjervegrenda Elveierlag Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Orklalax Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Johan Larsson Sportsfisker
JPH Naturfilm Næringsliv - Gull 20000
Søren Eich Næringsliv - Bronse 5000
Bjørn Heggem Rettighetshaver 5000 5000
Kristen Haukli Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Frank Blokkum Rettighetshaver 2000 2000
Gunnar Kristoffersson Sportsfisker 500 500
Eric Sjöbäck Sportsfisker 500 500
Göran Lindström Sportsfisker
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 5000 5000
ICA Berkåk Næringsliv - Bronse
Einar Haugan Rettighetshaver 2000 2000
Roland Sørensen Sportsfisker
Olaug Reitås Rettighetshaver 1500 1500
Sverre Fredrik Evjen Rettighetshaver 3000 6000
Tony Lund Sportsfisker 500 500
Bill Olsson Sportsfisker
Olaf Larssæter Sportsfisker
Laks 1 Sportsfisker
OTI-sentret Næringsliv - Sølv
Erik Vestli Sportsfisker
Jørn William Walthinsen Sportsfisker
Thermotite Næringsliv - Bronse 5000
Statoil Service Berkåk Næringsliv - Bronse
Berkåk Veikro Næringsliv - Bronse 5000 5000
Robert Saemann-Ischenko Sportsfisker
Christian Lohner Sportsfisker
Bjørn M. Oddli Rettighetshaver 2000 2000
Micael Johannesson Sportsfisker
Per Stenström Sportsfisker
Gunnar Ree Rettighetshaver 4100 4100
Hans Holmgren Sportsfisker
Hallgeir Ivar Bjørkavåg Sportsfisker
Sparebanken Midt-Norge Orkladal Næringsliv - Gull
Inge Kåre Tvedt Sportsfisker
Norbert Johannes Haunschild Sportsfisker 500
Erling Grøtte Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Tor G. Tønnessen Sportsfisker
Magne Folde Sportsfisker
Finn Erik Rønning Sportsfisker
Lasse Løberg Sportsfisker
Orkla Sportsfiskersenter Næringsliv - Bronse
Validus Næringsliv - Gull 20000 20000
Lykkja 25 Sportsfisker 1000 1000
Gisle Daviknes Sportsfisker
Olof Risto Sportsfisker
Lars Inge Pettersen Sportsfisker
Per Nydahl Sportsfisker
Rise vald Rettighetshaver 1500 1500
Morten Werring Sportsfisker 1500
Bjørn Rune Gjelsten Sportsfisker 20000 20000 20000
Tor Gunnar Uv Rettighetshaver 500 500
Inge Jordet Rettighetshaver 6000 6000
Sverre Johan Vinjussveen Sportsfisker
Terje Seljeseth Sportsfisker
Meldal Lakseklekkeri Andre Tilskudd 27000
Go Fishing Næringsliv - Sølv
Oddbjørn Midbø Sportsfisker 1000
Ivar Voldøien Rettighetshaver 3750 3750
Per Arneberg Sportsfisker 500
Ola S. Rikstad Rettighetshaver 300 300
Ola Drugli Rettighetshaver 1000 1000
Martin Mosbrynd Rettighetshaver 500 1000
Orkdal Kommune Tilskudd 25000 25000 25000 25000
Steinar Christensen Sportsfisker 500
Frode Midjo Sportsfisker 500
Helgar Hartvigsen Sportsfisker 500
Magne Skarbøvik Sportsfisker 500
Pål Bernt Aadnekvam Sportsfisker 500
Ove Rune Molvik Sportsfisker 500
Eirik Vaslag Sportsfisker 500
Svein Arne Wickstrøm Sportsfisker 500
Morten Rødningen Sportsfisker 500
Knut Trongmo Sportsfisker 500
Nore Sundin Sportsfisker 500
Henry og Pirjo Bergqvist Sportsfisker 2000
Stein Havdal Sportsfisker 500
Colin Bradshaw Sportsfisker 500
Michael Henry Sportsfisker 500
Stein Ivar Iversen Sportsfisker 500
Micke Berg Sportsfisker 500
Odd Sigurd Bruholt Sportsfisker 800 500
Arthur Søyland Sportsfisker 500
Sandor Laki Sportsfisker 1000
Rolf Laki Sportsfisker 1000
Per Blaabjerg Sportsfisker 500
Andreas Petterøe Sportsfisker 2500
Hoel Vald Rettighetshaver 500
Ola Holstad Rettighetshaver 200
Orklagaard Næringsliv - Gull 20000
Claes Andersson Sportsfisker 500
Ali Merisalo Sportsfisker 500
Jørn Grønningen Sportsfisker 600
Jens Edwin Aalborg Sportsfisker 1500
Tore Dunberger Sportsfisker 500
Tore Legreid Sportsfisker 750
Ståle Hasselø Sportsfisker 500
Daniel Rauch Sportsfisker 500
H.P. Bogen Sportsfisker 500 500
Tom M Hansen Sportsfisker 500
Kenneth Ellingsen Sportsfisker 500 500
Erling Schon Sportsfisker 500 500
Henning Overgaard Nielsen Sportsfisker 500
Arnt Mathias Arntzen Sportsfisker 1000
Claus Braarup Sportsfisker 500
Ivar Hidle Sportsfisker 500 500
Torleif Huth Sportsfisker 500
Lykkja 29 - 30 Sportsfisker 1000 800 800
Michael Bosci Sportsfisker 850 850
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Rune Granheim Sportsfisker 1000
Bjarte Olsen Sportsfisker 500
Strobel Travel Sportsfisker 1000
Arne Ottosson Sportsfisker 500 500
Jørgen Jeppesen Sportsfisker 1000
Liv og Arild Guthje-Fredriksen Sportsfisker 500 500 500 500
Mats Järvbring Sportsfisker 500 500 500 500
Bjørn Kvamsdal Sportsfisker 500
Carsten Wilki Andersen Sportsfisker 500 500
Kjell Vesterhagen Sportsfisker 500 500
Meldal kommune Tilskudd 35000 35000 35000 35000
Alf Jansson Sportsfisker 500 500 500 500
Leif Johansen Sportsfisker 500 500 500 500
Jostein Ola Fyhn Sportsfisker 1000 500 500 500
Frank Strifeldt Sportsfisker 500 500 500 500
Stefan Thorsson Sportsfisker 500 500 500 500
Per Holm Sportsfisker 500 500
Bjørn Klingen Sportsfisker 500 500 500 500
Kai Juusola Sportsfisker 500 500
Per Eidsand Sportsfisker 500 500 500 500
Ove Madsen Sportsfisker 2000
Tom Rune Edvardsen Sportsfisker 500


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583