ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Sokna
2008
Fra Sokna har det så langt kommet inn kr 22000 ,- fra 8 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 22000 ,- fra 8 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 22000 ,- fra 8 støttespillere fra Sokna.

2005
I 2005 kom det totalt inn 22000 ,- fra 8 støttespillere fra Sokna.

Støttespillere fra Sokna
Navn Kategori 2009
2008
2007
2006
Rolf Haukdal Rettighetshaver 5000 5000 5000 5000
Henrik Aas Rettighetshaver 5000 5000 5000 5000
Harald Skare Rettighetshaver 500 500 500 500
Jorunn og Stein Haanshus Rettighetshaver 3000 3000 3000 3000
Eivind Dragset Rettighetshaver 2000 2000 2000 2000
Knut Skjærli Rettighetshaver 3000 3000 3000 3000
Jon Olav Snøan Rettighetshaver 500 500 500 500
Arne Samdal Rettighetshaver 3000 3000 3000 3000


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583