News (Only in Norwegian)
  The Organisation
  Our objective
  The Action plan
  Become a supporter
  Our supporters
  Contact us
  Main
  Norsk versjon

Supporters "Elvene rundt Trondheimsfjorden"

Latest update: 16/10/2009 12:34:33

Orkla River
The amount from Orkla River per today is NOK 1111300 ,- from 322 supporters.

Supporters from Orkla River
Date Name Category Amount
Rettighetshavere i Orkla river right owner
15/09/2004 Aunan AS v/ Vegard Heggem business and commerce - Gold 20000
21/10/2004 Arne Nielsen river right owner 7500
23/10/2004 Harald Aasbø river right owner 1000
24/10/2004 Ola Reitås river right owner 300
24/10/2004 Magne Heli river right owner 2000
24/10/2004 Erik Granmo river right owner 9750
24/10/2004 Knut O. Rogogjerd river right owner 750
24/10/2004 Erik Stene river right owner 450
25/10/2004 Torleif Kristiansen river right owner 500
25/10/2004 Kjell Ove Hårstad river right owner 500
25/10/2004 Einride Asbøll river right owner 300
25/10/2004 Olav Valstad river right owner 300
25/10/2004 Vegard Heggem river right owner 3750
25/10/2004 Arne og Bjarne Resell river right owner 300
26/10/2004 Kolbjørn Opøien river right owner 1500
26/10/2004 Kjell Olav Lyngsnes river right owner 1500
26/10/2004 Kaare Aas river right owner 300
27/10/2004 Tor Moe river right owner 7500
27/10/2004 Ola Sugustad river right owner 1500
27/10/2004 Ola J. Kvam river right owner 4500
27/10/2004 Kolbjørn Wuttudal river right owner 3000
27/10/2004 Kristin Svinsøyen river right owner 3000
27/10/2004 Bjørnar Snoen river right owner 5000
27/10/2004 Edvin Birger Kvam river right owner 4000
27/10/2004 Erik Syrstad river right owner 2500
27/10/2004 Ekli Fiskesameie river right owner 20000
28/10/2004 Kjell Inge Rønning river right owner 5000
28/10/2004 Johan G. Hoseth river right owner - *)
28/10/2004 Erling Magnar Kvam river right owner 400
28/10/2004 Elisabeth og Bernt Amund Solberg river right owner 300
28/10/2004 Odd Lilleås river right owner 300
28/10/2004 Anne og Kjell Auke river right owner 300
28/10/2004 Anne Kari Grefstad river right owner 3750
28/10/2004 Johanne Holstad river right owner 300
29/10/2004 Erik Bjørnbeth river right owner 1000
29/10/2004 Hårstad Laksevald river right owner 300
29/10/2004 Orkla Laxefiske river right owner 23250
29/10/2004 Ola Opøien river right owner 5000
29/10/2004 Steinar Rikstad river right owner 20000
29/10/2004 Ragnar Grefstad river right owner 300
29/10/2004 Paul Krogstad river right owner 1000
29/10/2004 Rolf Haldor Aa river right owner 1000
29/10/2004 Rolf Hilstad river right owner 300
29/10/2004 Per By river right owner 300
29/10/2004 Sigrid Johanne Muan Skagemo river right owner 2150
29/10/2004 Terje Mogset river right owner 15000
29/10/2004 Roar Simundset river right owner 10000
29/10/2004 Lars Heggem river right owner 300
29/10/2004 Anders og Knut Resell Snoen river right owner 400
30/10/2004 Ingunn og Magnar Langklopp river right owner 2500
30/10/2004 Jon Syrstadeng river right owner 850
30/10/2004 Trond A. Rønning river right owner 4500
31/10/2004 Mesloøyan Fiskevald river right owner 1400
31/10/2004 Oddbjørn Gorsetbakk river right owner 600
01/11/2004 Terje Lilleås river right owner 300
01/11/2004 Anders Dragset river right owner 15000
01/11/2004 Kjell Olav Berg river right owner - *)
01/11/2004 Oddvar Tiset river right owner 3750
01/11/2004 Ola Klingen river right owner 500
01/11/2004 Knut Håvard Skaugen river right owner 1000
01/11/2004 Lars Metlid river right owner 10000
01/11/2004 Erik Vold river right owner 1500
02/11/2004 Trond Jære river right owner 300
02/11/2004 Liv Anne og Ove Sugustad river right owner 6000
02/11/2004 Ola L. Wold river right owner 500
02/11/2004 Haugen vald river right owner 1500
03/11/2004 Erik Ramsem river right owner 1500
03/11/2004 John Olav Selbekk river right owner 1500
03/11/2004 Joar Fjellstad river right owner 300
03/11/2004 John Arve Nybro river right owner 1500
03/11/2004 Kvålevaldet v/ Erlend Andøl river right owner 7500
04/11/2004 Magne Nordvoll river right owner 3300
05/11/2004 Kristin Øverland river right owner 300
05/11/2004 Rokkones Fellesfiske v/ Ola Rokkones river right owner 5000
08/11/2004 Ola K. By river right owner 7000
08/11/2004 Martin Myrmo river right owner 500
09/11/2004 Torkjell Orre Rye river right owner 10500
10/11/2004 Kari-Elin R. Lillemo river right owner 5000
10/11/2004 Olav Opøyen river right owner 9000
12/11/2004 Lars Erik Tallerås river right owner 1000
12/11/2004 Reinert Aakerholm river right owner 10000
14/11/2004 Monica Skjølset river right owner 1000
14/11/2004 Stein Sørløkk river right owner 300
15/11/2004 Ola O Solem river right owner 1500
15/11/2004 Olav Kvam river right owner 10000
15/11/2004 Per Erik Kvam river right owner 4500
16/11/2004 Gunnar Møkkelgård river right owner 6000
22/11/2004 Jøran Rindal river right owner 15000
22/11/2004 Meldal Sparebank business and commerce - Gold 20000
26/11/2004 Ola Grut river right owner 300
29/11/2004 Arnt Ree river right owner 1500
30/11/2004 Geir Kjensmo angler 500
30/11/2004 Frode Oppøyen river right owner 1000
30/11/2004 Ola O. Rikstad river right owner 300
01/12/2004 Olav Storås river right owner 4500
02/12/2004 Orklaguiden AS business and commerce - Bronze 5000
03/12/2004 Grytting business and commerce - Bronze 5000
05/12/2004 John Ragnar Grudt river right owner 300
06/12/2004 Netel AS business and commerce - Gold 20000
06/12/2004 Jon Syrstad river right owner 4000
07/12/2004 Gjensidige Orkla Forsikring business and commerce - Gold 20000
08/12/2004 Arne O. Bolme river right owner 500
10/12/2004 Astrid Bjørnhild Rømme river right owner 2250
10/12/2004 Varghølen river right owner 24000
11/12/2004 Ola Gangås river right owner 1000
11/12/2004 Aunemo Overnatting business and commerce - Bronze 5000
12/12/2004 Anders Nordbø river right owner 3150
14/12/2004 Ola K. Loe river right owner 7500
14/12/2004 Bunnpris Vormstad business and commerce - Bronze 5000
14/12/2004 Vormstad Camping business and commerce - Bronze 5000
20/12/2004 Nedre By Fiskevald river right owner 2000
20/12/2004 Andreas Kalstad river right owner 1800
20/12/2004 Liens Laksecamp river right owner 5000
21/12/2004 Nygård Eiendom river right owner 500
29/12/2004 Orkla Øst Fellesfiske river right owner 2000
29/12/2004 Rolf Løvseth river right owner 3000
30/12/2004 Nils Kjerstad river right owner 1000
30/12/2004 Leif Garberg river right owner 3000
31/12/2004 Marit og Bård Olsø river right owner 2000
31/12/2004 Arild Blomfeldt others Gift
05/01/2005 Eva Eriksen river right owner 3750
11/01/2005 Coop Orkla business and commerce - Gold 20000
11/01/2005 Salvesen & Thams river right owner 20000
13/01/2005 Intersport Løkken business and commerce - Gold 20000
13/01/2005 Syrstad Flyfishing business and commerce - Gold 20000
18/01/2005 Kvikne-Rennebu Kraftlag business and commerce - Silver 10000
20/01/2005 Ola Sølberg river right owner 3000
25/01/2005 Rennebu kommune Tilskudd 20000
25/01/2005 HydroTexaco Storås business and commerce - Bronze 5000
25/01/2005 Bergmannskroa business and commerce - Silver 10000
25/01/2005 Syrstadeng Bil AS business and commerce - Bronze 5000
26/01/2005 Torleif Hove river right owner 1000
27/01/2005 Per Joar Gunnes river right owner 400
27/01/2005 Thommy Gustavsson angler 600
27/01/2005 Torbjörn Andersson angler 1000
27/01/2005 Arvid Kvernvik river right owner 500
28/01/2005 Mærk Laksefiske river right owner 10000
28/01/2005 Anne Irene Solem river right owner 1000
28/01/2005 Ola Flå river right owner 500
30/01/2005 Jostein Aas river right owner 500
31/01/2005 Arne Sognli river right owner 1500
31/01/2005 Bjørn Ivar Melvold river right owner - *)
31/01/2005 Stavne Uv Elveierlag river right owner 9000
31/01/2005 Jon Hove river right owner 300
31/01/2005 Anders Øystein Resell river right owner 4500
31/01/2005 Ola Wormdal river right owner 1000
01/02/2005 Margit Bredesen river right owner - *)
02/02/2005 Johanne Grut og Morten Lein river right owner 500
02/02/2005 A-K Maskiner Fannrem business and commerce - Bronze 5000
03/02/2005 Sivert Dombu river right owner 500
03/02/2005 Edvin I. Syrstad river right owner 300
03/02/2005 Kjell Tverdal river right owner 8000
06/02/2005 Harald Olav Hauger river right owner 300
07/02/2005 Orkdal Sparebank business and commerce - Bronze 5000
07/02/2005 Vertshuset Fannarheimr business and commerce - Bronze 5000
07/02/2005 Kari Hanne og Gunnar Gunnes river right owner 1000
07/02/2005 Shell Fannrem business and commerce - Bronze 5000
07/02/2005 Stoin i Rennebu river right owner 300
08/02/2005 Odd Uvsløkk river right owner 500
08/02/2005 Gun og Kjell Aune river right owner 500
08/02/2005 Bårdshaug Herregård business and commerce - Silver 10000
09/02/2005 Magnhild Robak river right owner 300
10/02/2005 Einar Øverland river right owner 1500
16/02/2005 Arne Kristian Ljøkelsøy river right owner 750
17/02/2005 Erik Torgeir Tverdal river right owner 3000
23/02/2005 Karl Ole Syrstadeng river right owner 500
23/02/2005 Jens Opøien river right owner 1000
27/02/2005 John Eystein Grefstad river right owner - *)
28/02/2005 Oddgeir Blokkum river right owner 1200
28/02/2005 Ola Hilstad river right owner - *)
03/03/2005 Espås elverett river right owner 4500
04/03/2005 Rolf Arne Fredriksli river right owner 3000
05/03/2005 Henning Horn river right owner 20000
07/03/2005 Håvard Nordbø river right owner - *)
08/03/2005 Sverre Andersson business and commerce - Bronze 5000
09/03/2005 Sveinung Lygre river right owner 1000
09/03/2005 Mikkel Skjerve river right owner - *)
09/03/2005 Thomas Laine angler 1000
09/03/2005 Lo Laksefiske v/ Erik S. Loe river right owner 10000
11/03/2005 Kraftverkene i Orkla business and commerce - Gold 20000
14/03/2005 Arne Gerø angler 2500
15/03/2005 Sverre Andersson angler 1000
16/03/2005 Øvre Orkla Elveierlag river right owner 2000
17/03/2005 Ljøkel Sameie river right owner 35000
18/03/2005 Jon Arne Fossum river right owner 5000
18/03/2005 Orkdal Energi business and commerce - Bronze 5000
20/03/2005 Magnar Skjerve river right owner - *)
20/03/2005 Skjervegrenda Elveierlag river right owner - *)
22/03/2005 Orklalax business and commerce - Silver 10000
23/03/2005 Johan Larsson angler 500
25/03/2005 JPH Naturfilm business and commerce - Gold 20000
25/03/2005 Søren Eich business and commerce - Bronze 5000
29/03/2005 Bjørn Heggem river right owner 5000
30/03/2005 Kristen Haukli river right owner - *)
31/03/2005 Frank Blokkum river right owner 2000
01/04/2005 Gunnar Kristoffersson angler 500
01/04/2005 Eric Sjöbäck angler 500
01/04/2005 Göran Lindström angler 600
04/04/2005 Opplysningsvesenets fond river right owner 5000
04/04/2005 ICA Berkåk business and commerce - Bronze 5000
05/04/2005 Einar Haugan river right owner 1500
05/04/2005 Roland Sørensen angler 500
06/04/2005 Olaug Reitås river right owner 1500
07/04/2005 Sverre Fredrik Evjen river right owner 3000
08/04/2005 Tony Lund angler 600
11/04/2005 Bill Olsson angler 600
12/04/2005 Olaf Larssæter angler 500
13/04/2005 Laks 1 angler 1000
13/04/2005 OTI-sentret business and commerce - Silver 10000
16/04/2005 Erik Vestli angler 1000
19/04/2005 Jørn William Walthinsen angler 500
21/04/2005 Thermotite business and commerce - Bronze 5000
26/04/2005 Statoil Service Berkåk business and commerce - Bronze 5000
28/04/2005 Berkåk Veikro business and commerce - Bronze 5000
03/05/2005 Robert Saemann-Ischenko angler 500
03/05/2005 Christian Lohner angler 500
04/05/2005 Bjørn M. Oddli river right owner 2000
06/05/2005 Micael Johannesson angler 500
06/05/2005 Per Stenström angler 500
06/05/2005 Gunnar Ree river right owner 3300
06/05/2005 Hans Holmgren angler 500
09/05/2005 Hallgeir Ivar Bjørkavåg angler 500
09/05/2005 Sparebanken Midt-Norge Orkladal business and commerce - Gold 20000
09/05/2005 Inge Kåre Tvedt angler 500
11/05/2005 Norbert Johannes Haunschild angler 500
23/05/2005 Erling Grøtte river right owner - *)
24/05/2005 Tor G. Tønnessen angler 500
03/06/2005 Magne Folde angler 500
15/06/2005 Finn Erik Rønning angler 500
17/06/2005 Lasse Løberg angler 500
17/06/2005 Orkla Sportsfiskersenter business and commerce - Bronze 5000
24/06/2005 Validus business and commerce - Gold 20000
26/06/2005 Lykkja 25 angler 600
05/07/2005 Gisle Daviknes angler 500
05/07/2005 Olof Risto angler 500
12/07/2005 Lars Inge Pettersen angler 500
12/07/2005 Per Nydahl angler 500
01/08/2005 Rise vald river right owner 1500
08/08/2005 Morten Werring angler 2500
08/08/2005 Bjørn Rune Gjelsten angler 20000
10/08/2005 Tor Gunnar Uv river right owner 500
12/08/2005 Inge Jordet river right owner 5000
17/08/2005 Sverre Johan Vinjussveen angler 500
23/08/2005 Terje Seljeseth angler 500
25/08/2005 Meldal Lakseklekkeri others Tilskudd 25000
05/09/2005 Go Fishing business and commerce - Silver 13000
31/10/2005 Oddbjørn Midbø angler 1000
15/11/2005 Ivar Voldøien river right owner 3750
16/01/2006 Per Arneberg angler
15/03/2006 Ola S. Rikstad river right owner
15/03/2006 Ola Drugli river right owner
15/03/2006 Martin Mosbrynd river right owner
15/04/2006 Orkdal Kommune Tilskudd
03/05/2006 Steinar Christensen angler
08/05/2006 Frode Midjo angler
18/05/2006 Helgar Hartvigsen angler
18/05/2006 Magne Skarbøvik angler
30/05/2006 Pål Bernt Aadnekvam angler
31/05/2006 Ove Rune Molvik angler
06/06/2006 Eirik Vaslag angler
20/06/2006 Svein Arne Wickstrøm angler
26/06/2006 Morten Rødningen angler
04/07/2006 Knut Trongmo angler
12/07/2006 Nore Sundin angler
17/07/2006 Henry og Pirjo Bergqvist angler
27/07/2006 Stein Havdal angler
07/08/2006 Colin Bradshaw angler
07/08/2006 Michael Henry angler
11/08/2006 Stein Ivar Iversen angler
12/08/2006 Micke Berg angler
12/08/2006 Odd Sigurd Bruholt angler
17/08/2006 Arthur Søyland angler
01/09/2006 Sandor Laki angler
01/09/2006 Rolf Laki angler
10/09/2006 Per Blaabjerg angler
10/09/2006 Andreas Petterøe angler
12/09/2006 Hoel Vald river right owner
23/10/2006 Ola Holstad river right owner
01/11/2006 Orklagaard business and commerce - Gold
15/02/2007 Claes Andersson angler
01/03/2007 Ali Merisalo angler
02/03/2007 Jørn Grønningen angler
18/03/2007 Jens Edwin Aalborg angler
14/04/2007 Tore Dunberger angler
14/05/2007 Tore Legreid angler
15/05/2007 Ståle Hasselø angler
18/05/2007 Daniel Rauch angler
21/05/2007 H.P. Bogen angler 500
23/05/2007 Tom M Hansen angler
29/05/2007 Kenneth Ellingsen angler
10/07/2007 Erling Schon angler
10/08/2007 Henning Overgaard Nielsen angler
10/08/2007 Arnt Mathias Arntzen angler
30/08/2007 Claus Braarup angler
17/09/2007 Ivar Hidle angler 500
03/03/2008 Torleif Huth angler
13/04/2008 Lykkja 29 - 30 angler 800
28/04/2008 Michael Bosci angler
12/05/2008 Dr. Wolfgang Spaete angler 500
19/05/2008 Rune Granheim angler
24/05/2008 Bjarte Olsen angler
24/05/2008 Strobel Travel angler
23/06/2008 Arne Ottosson angler 500
09/07/2008 Jørgen Jeppesen angler
18/12/2008 Liv og Arild Guthje-Fredriksen angler 500
20/01/2009 Mats Järvbring angler 500
16/03/2009 Bjørn Kvamsdal angler
17/03/2009 Carsten Wilki Andersen angler 500
20/03/2009 Kjell Vesterhagen angler
23/03/2009 Meldal kommune Tilskudd 35000
20/04/2009 Alf Jansson angler 500
28/04/2009 Leif Johansen angler 500
08/05/2009 Jostein Ola Fyhn angler
28/05/2009 Frank Strifeldt angler
02/06/2009 Stefan Thorsson angler 500
26/06/2009 Per Holm angler
26/06/2009 Bjørn Klingen angler 500
30/06/2009 Kai Juusola angler
01/07/2009 Per Eidsand angler 500
23/08/2009 Ove Madsen angler
27/09/2009 Tom Rune Edvardsen angler


*) The supporter wants the amount to be hidden.


Order by Category

I Akerselva River I Bua River I Figga River I Gaula River I Homla River I Nidelva River I Orkla River I Skauga River I Sokna River I Steinkjervassdraget River I Stjørdalselva River I Uspesifisert River I Verdalselva River I

 
 
Become a supporter
"Elvene rundt Trondheimsfjorden" has offered compensation to the bag-net-fishermen with regards to the cancellation of their bag- net-fishing to increase the number of wild salmon in the Trondheim-fjord rivers.
 
The Organisation
The organisation, "Elvene rundt Trondheimsfjorden" (ERT) or the "Trondheim-fjord Rivers" was established in September 2004. Its purpose is to help to increase the number of wild salmon running the rivers of the huge Trondheim-fjord basin.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leader: Jon Kjelden
Phone: +47 72 43 42 50
Mobile: +47 481 53 910
E-mail

Economicgroup
Leader: Vegard Heggem
Phone: +47 72 42 61 20
Mobile: +47 922 61 414
Fax: +47 72 42 52 26
E-mail

Org.nr.:987 447 583