ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Gaula
2008
Fra Gaula har det så langt kommet inn kr 952000 ,- fra 28 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1401334 ,- fra 183 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1424074 ,- fra 198 støttespillere fra Gaula.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1440084 ,- fra 219 støttespillere fra Gaula.

Støttespillere fra Gaula
Navn Kategori 2009 2008
2007
2006
Roald Dahl Næringsliv - Gull
Matthé Schouten Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Norwegian Flyfishers Club Næringsliv - Gull 10000 20000 20000 20000
Sparebanken Midt-Norge Gauldal Næringsliv - Gull 20000
Nordic Outdoor Næringsliv - Gull 20000 20000
Gaula Flyfishing Friends Næringsliv - Gull 20000 20000 20000
Størensenteret - E6 Næringsliv - Gull
Tore V. Berg Næringsliv - Gull
Melhus Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Soknedal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Haltdalen Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000
Øyvind Lund Næringsliv - Gull 20000 20000
Bama Næringsliv - Gull
Norsk Villaksbevaring v/ Kloumann, Myhre og Frødin Næringsliv - Gull 20000 20000
Domussenteret Støren Næringsliv - Gull 20000 20000
Winsnes Maskin Næringsliv - Sølv 10000
Fishmaster Finland AS Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
Støren Jeger- og Fiskerforening Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Gaula elektro Næringsliv - Bronse
Byggmakker Støren Trelast Næringsliv - Bronse
Lillerønning Snekkerfabrikk Næringsliv - Bronse 5000
Lundamo S-lag Næringsliv - Bronse
Overaa Støren AS Næringsliv - Bronse 5000
Vårvolden Camping Næringsliv - Bronse 5000
Gauldal Energi AS Støren Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Oras Trondheim AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Geosystems AB Sverige Næringsliv - Bronse
Bjørkan Regnskap Næringsliv - Bronse
Sportshuset Melhus AS Næringsliv - Bronse 5000 5000
Støren Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Gaula Røkeri Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Per Kulbotn Rettighetshaver 500 500
Jon Horg Rettighetshaver 18000 18000
Steffen Rogstad Rettighetshaver 10000 10000
Flatberg / Grønset Fiskevald Rettighetshaver 5000 5000
Einar Nordmo Rettighetshaver 5000 5000
Moe-valdet v/Roald Dahl Rettighetshaver 15000 15000
Jon Aursand / Randi Foss Rettighetshaver 3750 3750
Heksem Fiskevald Rettighetshaver 2000 2000
Per Inge Løvberg Rettighetshaver 6000 6000
Arne Bergan Rettighetshaver 200 200
Jan Arve Krogstad Rettighetshaver 400 400
Haltdalen Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Ola Bjerkan Rettighetshaver 1500 1500
Jon Kr. Grønseth Rettighetshaver 1000 1000
Liv Ekerhovd Rettighetshaver 250 250
Gunnar Grøt Rettighetshaver 150 150
Bjarne E. Gylland Rettighetshaver 600 600
Per Morten Engan Rettighetshaver 6000 6000
Per Nilsen Rettighetshaver 1000 1000
Egil Olsen Rettighetshaver 3000 3000
Reidar Horghagen Rettighetshaver 7000 7000
Odd Inge Fremo Rettighetshaver 650 650
Reitstøa Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Audun Krogstad Rettighetshaver 12000 14000
Ola Haugen Rettighetshaver 1000 1000
Singsås Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Ådmund Røttum Rettighetshaver 10000 10000
Per Atle Løberg Rettighetshaver 910 910
Per Kato Evjen Rettighetshaver 2250 2250
Rolf Midtlyng Rettighetshaver 4000 4000
Arnfinn Helgemo Rettighetshaver 4500 4500
Krogstad Elvesameie Rettighetshaver 45000 45000
Olga Gylland Rettighetshaver 1500 1500
Torbjørn Tranmel Rettighetshaver 6000 6000
Sverre Stendahl Rettighetshaver 6000 8000
Viglund og Gisle Rimolsrønning Rettighetshaver 300 300
Jon Kvernmo Rettighetshaver 250 250
Arnfinn Røklund Rettighetshaver 200 200
Jo Sverre Helgemo Rettighetshaver 1736 1736
Ola Solberg Rettighetshaver 12000 12000
Even Borten Rettighetshaver 10000 15000
Eilif Peder Follstad Rettighetshaver 10000 10000
Arne og Bjarne Gylland Rettighetshaver 150 150
Ingeborg og Bjørn Foss Rettighetshaver 12000 12000
Jon Kjelden Rettighetshaver 10000 10000
Ivar Røskaft Rettighetshaver 4233 4233
Hans Ler Rettighetshaver 3600 3600
Gunnar Klingenberg Rettighetshaver 4500 4500
Alf og Martin Onsøien Rettighetshaver 4500 4500
Borten / Losen Rettighetshaver 36500 36500
Kjell Ekli Rettighetshaver 2250 4500
Are-Magne Kregnes Rettighetshaver 2250 2250
Olaug Gråbak Stephani Rettighetshaver 1150 1150
Jan Idar Flaa Rettighetshaver 1050 1050
Jan Kvitland Rettighetshaver 2550 2550
Stig Kvaal Rettighetshaver 1500 1500
Rolf Hokseggen Rettighetshaver 3750 6000
Leidulf Gravråk Rettighetshaver 2550 2550
Mikal Kvaal Rettighetshaver 3750 5350
Engen Fiskevald Rettighetshaver 1500 1500
Singsås Elveierlag Rettighetshaver 15000 15000
Håkon Løkås Rettighetshaver 2250 2250
Helge Folstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Gjermund Bogen Rettighetshaver 22000 22000
Kotsøy Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Elling Nideng Rettighetshaver 12000 12000
Hermod Kirkvold Rettighetshaver 15000 15000
Aune Vald Rettighetshaver 33000 33000
Axel Tobias Sanderud Rettighetshaver 10000 10000
Ingebrigt T. Huus Rettighetshaver 1100 1100
Olav Jomar Fjeset Rettighetshaver 10000 10000
Per Jan Wilmannsøien Rettighetshaver 20000 20000
Bones Fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Jørvar Lie Rønning Rettighetshaver 2350 2600
Knut Stav Rettighetshaver 23000 23000
Knut Gunnar Frøseth Rettighetshaver 20000 21000
Jan Håvard Refsethås Rettighetshaver 500 500
Knut Inge Krogstad Rettighetshaver 2250 2250
Jens Magne Gylland Rettighetshaver 450 450
Lars Høiseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Per S. Nordløkken Rettighetshaver 1500 1500
Winsnes / Mahlum Rettighetshaver 30000 30000
Jens Melhus Rettighetshaver 10000 10000
Anders Storhaugen Rettighetshaver 10000 10000
Arvid Hammeren Rettighetshaver 15000 15000
Ola G. Heggberget Rettighetshaver 2000 2000
Kåre Hangerås Rettighetshaver 1000 1000
John Søberg Rettighetshaver 8500 8500
Hege J. Bordal Rettighetshaver 10000 10000
Anders Vold Rettighetshaver 2550 2550
Forseth-Osøy-Hovstad fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Olav Gylland Rettighetshaver 1050 1050
Jann Agnar Storsten Rettighetshaver 2000 2000
Øystein Kregnes Rettighetshaver 5100 5100
Harald Rognes Rettighetshaver 1500 1500
Hage vald Rettighetshaver 15000 18000
Gunnar Børseth Rettighetshaver 3500 3500
Kari Saugen Rettighetshaver 7350 7350
Elin Lien Rettighetshaver 10000 10000
Sverre Nordhammer Rettighetshaver 4410 4410
Ekra Sameie Rettighetshaver 3300 3300
Anders Refseth Rettighetshaver 7000 7500
Anders Løberg Rettighetshaver 7050 7050
Erling Rogstad Rettighetshaver 15000 15000
I.Gaare/ T.Rognes/ S.Wormdal Rettighetshaver 1900 1900
Jens Arne Hovind Rettighetshaver 400 400
Jormorhølen - Haltdalen Rettighetshaver 200 200
Follstad Øyen Rettighetshaver 16000
Evjen Fiskevald Rettighetshaver 6000 6000
Refseth Fiskevald Rettighetshaver 7500 7500
Svend Morseth Rettighetshaver 10000 10000
Bjarne Midttømme Rettighetshaver 1500 1500
Almås Vald Rettighetshaver 18000
Heidi Haugbjørg Rettighetshaver 6000 6000
Tor-Odd Bones Rettighetshaver
Oddvar Langørgen Rettighetshaver 1000 1000
Turid Jagtøyen Rettighetshaver 5000 5000
Nils Joar Lien Rettighetshaver 10000 10000
Andreas Jagtøyen Rettighetshaver 2500 2500
Øye Fellesfiske Rettighetshaver 1000 1000
Hans Fætten Rettighetshaver 5500 5500
Thomas Bones Rettighetshaver 1050 1050
Jon Erik Pallin Rettighetshaver 2200 2200
Rettighetshavere i Gaula Rettighetshaver 800000
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 25000 25000
Gunvor Kjelden Rettighetshaver 500 500
Roar Drøyvold Rettighetshaver 500 500
Marie og Kari Grinde Rettighetshaver 3750 3750
Per Aunøyen Rettighetshaver 1500 1500
Helge Stendahl Rettighetshaver 9000 15000
Per Erik Hofstad Rettighetshaver 7095 7095
Knut Ole Bleke Rettighetshaver 6000 6000
Bjørn Eddie Nielsen Sportsfisker
Jonas Peter Hammerstedt Sportsfisker 1000 1000 500
Geir Eriksen Medalen Sportsfisker 500
Michael Jørgensen Sportsfisker 500
Knut Tore Alfredsen Sportsfisker 500 500
Juergen Bechert Sportsfisker
Carsten Paarse Sportsfisker 500 500 500 500
Brynjulf Agledahl Sportsfisker 1000 1000
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500 500 500
Langelands Laksekompagni Sportsfisker 1000 1000
Jerk Sönnichsen Sportsfisker
Wiggo Kittelsen Sportsfisker 4000
Steffen Toft Jensen Sportsfisker 500 500
Arne Brygmann Sportsfisker 500 500
Hans Hundhammer Sportsfisker 500
Johnny Ræstad Sportsfisker 500 500
Jesper Lund Nielsen Sportsfisker 600
FK GÖSEN Sportsfisker 500
Jarle Hauge Sportsfisker 500
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500
Hindbjørgen Laksefiskekonsortium Sportsfisker 1000
Koch Rods DK Sportsfisker 1000
Tore Framnæs Sportsfisker 500
Flemming Jacobsen Sportsfisker 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500
Kaj Vestergaard Sportsfisker 500
Per-Arne Nygren Sportsfisker 500
Stenseth & RS Entreprenør AS Sportsfisker 5000
Ole Johan Myhre Sportsfisker 1000
Gunnar A. Bratli Sportsfisker 500
Frode Olderkjær Sportsfisker 500 500 500
fiskefeber.net Sportsfisker 500
Louis Gaillard Sportsfisker 500
Tor Sekkelsten Sportsfisker 500
Jo Arve Alfredsen Sportsfisker 500 500
Arnt-Ivar Hage Sportsfisker 500
Nathaniel Reed Sportsfisker 2800
Mikael Larsson Sportsfisker 500 500
Ivar Sorknes Sportsfisker
Sveinung Larsson Sportsfisker 500
Gaula Upstream Sportsfisker 2000 2000
Geir Medalen Sportsfisker 500 500 500
Yngve R. Iversen Sportsfisker 500
Molin Sportsfisker 5000
Kjell Harald Vesterhagen Sportsfisker
Emmanuel Burgener Sportsfisker 500
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500 500
Bjørn Ove Rønningen Sportsfisker 500 500
Karl-Heinz Holderer Sportsfisker
Peter og Lene Grøn Sportsfisker 500
Eirik Hernes Larsen Sportsfisker 500 500
Hans Christiansson Sportsfisker
Øyvind Almås Bonesrønning Sportsfisker 500
Roger M Nilsen Sportsfisker
Måsøra Fiskeklubb Lundamo Sportsfisker 5000
John Rasmussen Sportsfisker
Bjørnar Berg Sportsfisker 500 500
Arne O. Waagbø Sportsfisker 500 500
Anders Engström Skjulosen Sportsfisker
Peter Lindquist Sportsfisker
Leif Ivar Bertil Jansson Sportsfisker 1000
Steffen Arendrup Sportsfisker 500 500
Kenneth Ottosson Sportsfisker
Erlend Aune Sportsfisker
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Bo Matsson Sportsfisker 500
Martin Svensson Sportsfisker
Hans-Olov Blom Sportsfisker 1000
P-O "Puman" Västeräng Sportsfisker 500 500 500 500
Peter Sjögren Sportsfisker
Erik Aagaard Sportsfisker
Kalevi Kettunen Sportsfisker
Per Högvall Sportsfisker
Dag Bjørnli Sportsfisker
Audun Holmen Sportsfisker
Eystein Voll Sportsfisker 500 500 500
Terje Antoni Nielsen Sportsfisker
Nils P. Støver Jonassen Sportsfisker 500 500
Tone Tyrhaug Sportsfisker
Michael Koch - KULMO VALD Sportsfisker
Arnold's Kro AS Sportsfisker 3000 3000
Olli Pekka Karkkolainen Sportsfisker
Peter Egardt Sportsfisker 500 500
Knut Nilsen Sportsfisker
Fiskeklubben Gaula Sportsfisker
Harmen v.d. Heide Sportsfisker 1000 1000
Angel Ottosen Sportsfisker
H. Norling Salmon Flies Sportsfisker
Stefano Farkas Sportsfisker
Gerd Larsen Sportsfisker 500
Kurt Wittrup Sportsfisker
Terje Vangås Sportsfisker
Birger Lagerström Sportsfisker
Bill Nygårds Sportsfisker
Bertil Ingemar Jansson Sportsfisker
Rolle Holmberg Sportsfisker
Øystein Aas Sportsfisker 1000 1000 2000
Kent Niklasson Sportsfisker 500 500
Erik Lindholm Sportsfisker 500 500
Torbjörn Karlsson Sportsfisker
Peter Kolström Sportsfisker
Jermy Donald Hill Sportsfisker
Jens Melhuus Rettighetshaver 5000
Jorid O. Jagtøien Rettighetshaver 500
Ann-Mari Thun Skjevik Rettighetshaver 200
Arnfinn Lund Rettighetshaver 200
Bjørn Foss Rettighetshaver 3000
Mo Gård Rettighetshaver 2790
Melhus kommune Tilskudd 100000
Midtre Gauldal kommune Tilskudd 100000 100000
Holtålen kommune Tilskudd 25000 25000
Nordic Outdoor Andre


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Alle sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583