ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Vår målsetting

Målet med prosjektet er å få alle de titusenvis med laks som årlig blir tatt i sjøen til å gå opp i sine respektive elver. Vi får med prosjektet minst 50 tonn ekstra opp i elvene hvert år. Dette vil gi flere positive effekter. Sjansen for å få fisk øker og dermed blir laksefiske rundt Trondheimsfjorden mer attraktivt.

Den nord-atlantiske laksestammen er i dag på et historisk lavmål. Tiltaket er et meget viktig bidrag for å ta vare på og styrke stammen. Laksen er ressursgrunnlaget for den største og viktigste turistattraksjonen i de trønderske laksedalførene.

Mulighetene til å skape økt næringsvirksomhet i og rundt elva er drivkraften bak prosjektet. Fisketurisme har som kjent store ringvirkninger. Dermed vil lokalsamfunnet, næringslivet og andre turismeforetak oppover langs laksevassdragene nyte godt av en slik satsning.

I og med at bare ca 35% av laksen i elvene blir oppfisket vil det bli igjen mer fisk på elva etter sesongen. Dette fører til at flere laks gyter, noe som både sikrer og styrker stammen genetisk. Årlig vil det stå igjen minst 30 tonn laks ekstra i elvene som får gyte.

I gjennom at fiske stort sett foregår i elvene får man en mer helhetlig forvaltning av laksefiske enn vi har pr. i dag. Elvefiske forvaltes lokalt i samarbeid med fylkesmannen, mens Direktoratet for Naturforvaltning forvalter sjøfiske. I elvene har det i mange år vært fangstkvoter pr. døgn, redskapsberensninger, samt at fiske blir regulert hvis vær, vannforhold og fangster tilsier dette.

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583