ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Støttespillere til Elvene rundt Trondheimsfjorden

Sist oppdatert: 16/10/2009 12:34:33

Gaula
2008
Fra Gaula har det så langt kommet inn kr 952000 ,- fra 28 støttespillere.

2007
I 2007 kom det totalt inn 1401334 ,- fra 183 støttespillere.

2006
I 2006 kom det totalt inn 1424074 ,- fra 198 støttespillere fra Gaula.

2005
I 2005 kom det totalt inn 1440084 ,- fra 219 støttespillere fra Gaula.

Støttespillere fra Gaula
Navn Kategori 2009
2008
2007
2006
Brynjulf Agledahl Sportsfisker 1000 1000
Knut Tore Alfredsen Sportsfisker 500 500
Jo Arve Alfredsen Sportsfisker 500 500
Almås Vald Rettighetshaver 18000
Steffen Arendrup Sportsfisker 500 500
Arnold's Kro AS Sportsfisker 3000 3000
Erlend Aune Sportsfisker
Aune Vald Rettighetshaver 33000 33000
Per Aunøyen Rettighetshaver 1500 1500
Bama Næringsliv - Gull
Juergen Bechert Sportsfisker
Bjørnar Berg Sportsfisker 500 500
Tore V. Berg Næringsliv - Gull
Arne Bergan Rettighetshaver 200 200
Ola Bjerkan Rettighetshaver 1500 1500
Bjørkan Regnskap Næringsliv - Bronse
Dag Bjørnli Sportsfisker
Knut Ole Bleke Rettighetshaver 6000 6000
Hans-Olov Blom Sportsfisker 1000
Gjermund Bogen Rettighetshaver 22000 22000
Thomas Bones Rettighetshaver 1050 1050
Tor-Odd Bones Rettighetshaver
Bones Fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Øyvind Almås Bonesrønning Sportsfisker 500
Hege J. Bordal Rettighetshaver 10000 10000
Even Borten Rettighetshaver 10000 15000
Borten / Losen Rettighetshaver 36500 36500
Gunnar A. Bratli Sportsfisker 500
Arne Brygmann Sportsfisker 500 500
Emmanuel Burgener Sportsfisker 500
Byggmakker Støren Trelast Næringsliv - Bronse
Gunnar Børseth Rettighetshaver 3500 3500
Hans Christiansson Sportsfisker
Domussenteret Støren Næringsliv - Gull 20000 20000
Roar Drøyvold Rettighetshaver 500 500
Peter Egardt Sportsfisker 500 500
Liv Ekerhovd Rettighetshaver 250 250
Kjell Ekli Rettighetshaver 2250 4500
Ekra Sameie Rettighetshaver 3300 3300
Per Morten Engan Rettighetshaver 6000 6000
Engen Fiskevald Rettighetshaver 1500 1500
Anders Engström Skjulosen Sportsfisker
Geir Eriksen Medalen Sportsfisker 500
Per Kato Evjen Rettighetshaver 2250 2250
Evjen Fiskevald Rettighetshaver 6000 6000
Stefano Farkas Sportsfisker
Fishmaster Finland AS Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000
fiskefeber.net Sportsfisker 500
Fiskeklubben Gaula Sportsfisker
Olav Jomar Fjeset Rettighetshaver 10000 10000
FK GÖSEN Sportsfisker 500
Flatberg / Grønset Fiskevald Rettighetshaver 5000 5000
Jan Idar Flaa Rettighetshaver 1050 1050
Eilif Peder Follstad Rettighetshaver 10000 10000
Follstad Øyen Rettighetshaver 16000
Helge Folstad Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
Forseth-Osøy-Hovstad fiskevald Rettighetshaver 25000 25000
Bjørn Foss Rettighetshaver 3000
Ingeborg og Bjørn Foss Rettighetshaver 12000 12000
Tore Framnæs Sportsfisker 500
Odd Inge Fremo Rettighetshaver 650 650
Knut Gunnar Frøseth Rettighetshaver 20000 21000
Hans Fætten Rettighetshaver 5500 5500
Louis Gaillard Sportsfisker 500
Gaula elektro Næringsliv - Bronse
Gaula Flyfishing Friends Næringsliv - Gull 20000 20000 20000
Gaula Røkeri Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Gaula Upstream Sportsfisker 2000 2000
Gauldal Energi AS Støren Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Geosystems AB Sverige Næringsliv - Bronse
Leidulf Gravråk Rettighetshaver 2550 2550
Marie og Kari Grinde Rettighetshaver 3750 3750
Peter og Lene Grøn Sportsfisker 500
Jon Kr. Grønseth Rettighetshaver 1000 1000
Gunnar Grøt Rettighetshaver 150 150
Olga Gylland Rettighetshaver 1500 1500
Olav Gylland Rettighetshaver 1050 1050
Arne og Bjarne Gylland Rettighetshaver 150 150
Jens Magne Gylland Rettighetshaver 450 450
Bjarne E. Gylland Rettighetshaver 600 600
H. Norling Salmon Flies Sportsfisker
Arnt-Ivar Hage Sportsfisker 500
Hage vald Rettighetshaver 15000 18000
Haltdalen Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Haltdalen Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000
Arvid Hammeren Rettighetshaver 15000 15000
Jonas Peter Hammerstedt Sportsfisker 1000 1000 500
Kåre Hangerås Rettighetshaver 1000 1000
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500
Sveinung Haraldsen Sportsfisker 500 500
Heidi Haugbjørg Rettighetshaver 6000 6000
Jarle Hauge Sportsfisker 500
Ola Haugen Rettighetshaver 1000 1000
Ola G. Heggberget Rettighetshaver 2000 2000
Heksem Fiskevald Rettighetshaver 2000 2000
Arnfinn Helgemo Rettighetshaver 4500 4500
Jo Sverre Helgemo Rettighetshaver 1736 1736
Jermy Donald Hill Sportsfisker
Hindbjørgen Laksefiskekonsortium Sportsfisker 1000
Per Erik Hofstad Rettighetshaver 7095 7095
Rolf Hokseggen Rettighetshaver 3750 6000
Karl-Heinz Holderer Sportsfisker
Rolle Holmberg Sportsfisker
Audun Holmen Sportsfisker
Holtålen kommune Tilskudd 25000 25000
Jon Horg Rettighetshaver 18000 18000
Reidar Horghagen Rettighetshaver 7000 7000
Jens Arne Hovind Rettighetshaver 400 400
Hans Hundhammer Sportsfisker 500
Ingebrigt T. Huus Rettighetshaver 1100 1100
Per Högvall Sportsfisker
Lars Høiseth Rettighetshaver - *) - *) - *) - *)
I.Gaare/ T.Rognes/ S.Wormdal Rettighetshaver 1900 1900
Yngve R. Iversen Sportsfisker 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500
Flemming Jacobsen Sportsfisker 500
Jørn Lien Jacobsen Sportsfisker 500 500 500
Jorid O. Jagtøien Rettighetshaver 500
Andreas Jagtøyen Rettighetshaver 2500 2500
Turid Jagtøyen Rettighetshaver 5000 5000
Leif Ivar Bertil Jansson Sportsfisker 1000
Bertil Ingemar Jansson Sportsfisker
Steffen Toft Jensen Sportsfisker 500 500
Jon Aursand / Randi Foss Rettighetshaver 3750 3750
Nils P. Støver Jonassen Sportsfisker 500 500
Jormorhølen - Haltdalen Rettighetshaver 200 200
Michael Jørgensen Sportsfisker 500
Olli Pekka Karkkolainen Sportsfisker
Torbjörn Karlsson Sportsfisker
Kalevi Kettunen Sportsfisker
Hermod Kirkvold Rettighetshaver 15000 15000
Wiggo Kittelsen Sportsfisker 4000
Jon Kjelden Rettighetshaver 10000 10000
Gunvor Kjelden Rettighetshaver 500 500
Gunnar Klingenberg Rettighetshaver 4500 4500
Michael Koch - KULMO VALD Sportsfisker
Koch Rods DK Sportsfisker 1000
Peter Kolström Sportsfisker
Kotsøy Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Øystein Kregnes Rettighetshaver 5100 5100
Are-Magne Kregnes Rettighetshaver 2250 2250
Knut Inge Krogstad Rettighetshaver 2250 2250
Audun Krogstad Rettighetshaver 12000 14000
Jan Arve Krogstad Rettighetshaver 400 400
Krogstad Elvesameie Rettighetshaver 45000 45000
Per Kulbotn Rettighetshaver 500 500
Jon Kvernmo Rettighetshaver 250 250
Jan Kvitland Rettighetshaver 2550 2550
Mikal Kvaal Rettighetshaver 3750 5350
Stig Kvaal Rettighetshaver 1500 1500
Birger Lagerström Sportsfisker
Langelands Laksekompagni Sportsfisker 1000 1000
Oddvar Langørgen Rettighetshaver 1000 1000
Gerd Larsen Sportsfisker 500
Eirik Hernes Larsen Sportsfisker 500 500
Sveinung Larsson Sportsfisker 500
Mikael Larsson Sportsfisker 500 500
Hans Ler Rettighetshaver 3600 3600
Elin Lien Rettighetshaver 10000 10000
Nils Joar Lien Rettighetshaver 10000 10000
Lillerønning Snekkerfabrikk Næringsliv - Bronse 5000
Erik Lindholm Sportsfisker 500 500
Peter Lindquist Sportsfisker
Arnfinn Lund Rettighetshaver 200
Lundamo S-lag Næringsliv - Bronse
Anders Løberg Rettighetshaver 7050 7050
Per Atle Løberg Rettighetshaver 910 910
Håkon Løkås Rettighetshaver 2250 2250
Per Inge Løvberg Rettighetshaver 6000 6000
Bo Matsson Sportsfisker 500
Geir Medalen Sportsfisker 500 500 500
Jens Melhus Rettighetshaver 10000 10000
Melhus kommune Tilskudd 100000
Melhus Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Jens Melhuus Rettighetshaver 5000
Rolf Midtlyng Rettighetshaver 4000 4000
Midtre Gauldal kommune Tilskudd 100000 100000
Bjarne Midttømme Rettighetshaver 1500 1500
Mo Gård Rettighetshaver 2790
Moe-valdet v/Roald Dahl Rettighetshaver 15000 15000
Molin Sportsfisker 5000
Svend Morseth Rettighetshaver 10000 10000
Ole Johan Myhre Sportsfisker 1000
Måsøra Fiskeklubb Lundamo Sportsfisker 5000
Elling Nideng Rettighetshaver 12000 12000
Terje Antoni Nielsen Sportsfisker
Jesper Lund Nielsen Sportsfisker 600
Bjørn Eddie Nielsen Sportsfisker
Kent Niklasson Sportsfisker 500 500
Roger M Nilsen Sportsfisker
Per Nilsen Rettighetshaver 1000 1000
Knut Nilsen Sportsfisker
Sverre Nordhammer Rettighetshaver 4410 4410
Nordic Outdoor Næringsliv - Gull 20000 20000
Nordic Outdoor Andre
Per S. Nordløkken Rettighetshaver 1500 1500
Einar Nordmo Rettighetshaver 5000 5000
Norsk Villaksbevaring v/ Kloumann, Myhre og Frødin Næringsliv - Gull 20000 20000
Norwegian Flyfishers Club Næringsliv - Gull 10000 20000 20000 20000
Per-Arne Nygren Sportsfisker 500
Bill Nygårds Sportsfisker
Frode Olderkjær Sportsfisker 500 500 500
Egil Olsen Rettighetshaver 3000 3000
Alf og Martin Onsøien Rettighetshaver 4500 4500
Opplysningsvesenets fond Rettighetshaver 25000 25000
Oras Trondheim AS Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Angel Ottosen Sportsfisker
Kenneth Ottosson Sportsfisker
Overaa Støren AS Næringsliv - Bronse 5000
Jon Erik Pallin Rettighetshaver 2200 2200
Carsten Paarse Sportsfisker 500 500 500 500
John Rasmussen Sportsfisker
Nathaniel Reed Sportsfisker 2800
Anders Refseth Rettighetshaver 7000 7500
Refseth Fiskevald Rettighetshaver 7500 7500
Jan Håvard Refsethås Rettighetshaver 500 500
Reitstøa Fiskevald Rettighetshaver 15000 15000
Rettighetshavere i Gaula Rettighetshaver 800000
Viglund og Gisle Rimolsrønning Rettighetshaver 300 300
Roald Dahl Næringsliv - Gull
Harald Rognes Rettighetshaver 1500 1500
Erling Rogstad Rettighetshaver 15000 15000
Steffen Rogstad Rettighetshaver 10000 10000
Johnny Ræstad Sportsfisker 500 500
Arnfinn Røklund Rettighetshaver 200 200
Jørvar Lie Rønning Rettighetshaver 2350 2600
Bjørn Ove Rønningen Sportsfisker 500 500
Ivar Røskaft Rettighetshaver 4233 4233
Ådmund Røttum Rettighetshaver 10000 10000
Axel Tobias Sanderud Rettighetshaver 10000 10000
Kari Saugen Rettighetshaver 7350 7350
Matthé Schouten Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Tor Sekkelsten Sportsfisker 500
Singsås Elveierlag Rettighetshaver 15000 15000
Singsås Fjellstyre Rettighetshaver 15000 15000
Peter Sjögren Sportsfisker
Ann-Mari Thun Skjevik Rettighetshaver 200
Soknedal Sparebank Næringsliv - Gull 20000 20000 20000 20000
Ola Solberg Rettighetshaver 12000 12000
Ivar Sorknes Sportsfisker
Dr. Wolfgang Spaete Sportsfisker 500 500
Sparebanken Midt-Norge Gauldal Næringsliv - Gull 20000
Sportshuset Melhus AS Næringsliv - Bronse 5000 5000
Knut Stav Rettighetshaver 23000 23000
Helge Stendahl Rettighetshaver 9000 15000
Sverre Stendahl Rettighetshaver 6000 8000
Stenseth & RS Entreprenør AS Sportsfisker 5000
Olaug Gråbak Stephani Rettighetshaver 1150 1150
Anders Storhaugen Rettighetshaver 10000 10000
Jann Agnar Storsten Rettighetshaver 2000 2000
Støren Camping Næringsliv - Bronse 5000 5000 5000 5000
Støren Jeger- og Fiskerforening Næringsliv - Sølv 10000 10000 10000 10000
Størensenteret - E6 Næringsliv - Gull
Martin Svensson Sportsfisker
John Søberg Rettighetshaver 8500 8500
Jerk Sönnichsen Sportsfisker
Torbjørn Tranmel Rettighetshaver 6000 6000
Tone Tyrhaug Sportsfisker
Harmen v.d. Heide Sportsfisker 1000 1000
Terje Vangås Sportsfisker
Kaj Vestergaard Sportsfisker 500
Kjell Harald Vesterhagen Sportsfisker
Anders Vold Rettighetshaver 2550 2550
Eystein Voll Sportsfisker 500 500 500
P-O "Puman" Västeräng Sportsfisker 500 500 500 500
Vårvolden Camping Næringsliv - Bronse 5000
Per Jan Wilmannsøien Rettighetshaver 20000 20000
Winsnes / Mahlum Rettighetshaver 30000 30000
Winsnes Maskin Næringsliv - Sølv 10000
Kurt Wittrup Sportsfisker
Arne O. Waagbø Sportsfisker 500 500
Øye Fellesfiske Rettighetshaver 1000 1000
Øyvind Lund Næringsliv - Gull 20000 20000
Erik Aagaard Sportsfisker
Øystein Aas Sportsfisker 1000 1000 2000


*) Dette er støttespillere som har bidratt økonomisk, men som ikke ønsker at beløpet skal offentliggjøres.


I Akerselva I Bua I Figga I Gaula I Homla I Nidelva I Orkla I Skauga I Sokna I Steinkjervassdraget I Stjørdalselva I Uspesifisert I Verdalselva I

Sortert etter kategori

 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583