ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Om "Elvene rundt Trondheimsfjorden"

Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" ble etablert på stiftelsesmøte 13.09.04.

2005 var det første driftsåret til ErT med oppleie av kilenøter og kilenotretter i sjøen. Prosjektet er 5-årig og går i første omgang til og med 2009.

Generelt: Formålet til Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) er å sikre og bygge opp den Nord-Atlantiske laksestammen, for der igjennom både å sikre og øke verdiskapning i de Trønderske laksedalførene. Dette kommer både rettighetshavere og lokalsamfunnene til gode.

ErT er en paraplyorganisasjon for elveeierlagene i Nord og Sør-Trøndelag. Så langt består organisasjonen av Verdalselva, Stjørdalselva, Skauga, Nidelva, Gaula og Orkla. Flere mindre elver er og med å bidrar og nyter godt av oppleieordningen. ErT er et helt nytt konsept på landsbasis. Det at elver i en hel region har gått sammen for å sikre bestanden og derigjennom mulighet for økt verdiskapning har vakt betydelig interesse både nasjonalt og internasjonalt. Mange og store presseoppslag i inn- og utland har gitt elvene i regionen mye gratisreklame.

Utover oppleieprosjektet har ErT så smått begynt å samarbeide om videre forvaltning og markedsføring.

Mer informasjon om arbeidet og utdrag fra avtalene med sjølaksefiskerne finner du her.

MÅLET ER Å FÅ MER LAKS TIL ELVENE!
 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583