ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Stjørdal Jeger- og Fiskeforening har gitt 100.000 kroner til oppkjøpet av laksenøter i Trondheimsfjorden
7 April 2005

Stjørdal Jeger- og Fiskeforening (SJFF) har gjort avtale med "Elvene rundt Trondheimsfjorden" om å gi 20.000 kroner i 5 år til oppkjøpet av laksenøter i Trondheimsfjorden.

SJFF har satt av penger i fond i lang tid som skal gå til kultivering av Stjørdalsvassdraget. Leder i Stjørdal Jeger- og Fiskeforening, Gunnar Rimol uttaler med stolthet at SJFF er i en særstilling som kan gi så mye i støtte til et viktig prosjekt for å få flere fisk i elva. Han mener at dette er et meget viktig tiltak, og han er meget spent på å se om hvor stor virkning dette har på årets laksesesong.

De fleste grunneierne som SJFF leier av har også støttet prosjektet med økonomiske midler, og dette har selvsagt konsekvenser for prisen SJFF må ut med for fiskerettighetene. Alt i alt så har kortprisene økt med 15% fra i fjor, men Rimol mener dette er greit siden disse ekstra kronene kommer fiskerne selv til gode.

Neste steg for å få et bedre fiske i Stjørdalselva mener han er å få ei renere elv. -De gamle gruvene i meråker er enda ikke plombert, og ut fra disse renner det en god del tungmetaller ut i Stjørdalsevla, sier Rimol og uttrykker et håp om at dette snart vil bli gjort noe med. Han uttrykker heller ingen begeistring for at det igjen skal bli utvinnet strøm ut av Nustadfossen, som er laksens stoppested i Stjørdalselva. Det blir hvert år satt ut store mengder lakseyngel fra klekkeriet ovenfor denne fossen, og dette vil selvsagt hindre en god del smolt å komme seg ut i sjøen.
 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583