ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE


Mer laks til elvene!

Bildet over viser fangsten av laks som er gått i kilnot i løpet av ei natt hos en fisker i Trondheimsfjorden. Bildet under viser hva samme fisker fikk på ettermiddagen. De to største laksene var i underkant av 20 kilo.

Hvert år tas flere titusen laks i kilnøter på vei inn Trondheimsfjorden, laks vi vil skal gå opp i elvene i stedet.

Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" betaler kilnotfiskerne kr 70,- per kilo som kompensasjon for ikke å benytte kilnotrettighetene sine.

Vi har nå gjennomført 4 år av femårsperioden med kilenotoppleie i Trondheimsfjorden.
2004
(uten oppleie)
2005
2006 2007 2008
Fangst med kilenot: 85 tonn 39 tonn 46 tonn 37 tonn 29 tonn
Fangster i elvene: 56 tonn 81 tonn 83 tonn 55 tonn 80 tonn

I år ble det foretatt gytegroptelling fra helikopter i både Orkla og Gaula, Verdal og Stjørdal brukte dykkere. For Orkla var det første gang det ble registrert groper i nyere tid. For de andre elvene var antallet groper høyere enn siste år. I Gaula var det en dobling fra i fjor. Registreringer i Verdalen viser fortsatt urovekkende lite gytegroper, selv om det er en bedring fra i fjor. Gytebestandsmålene regnes oppnådd i Gaula, Orkla og Stjørdalselva, mens det ikke er oppnådd i Verdal og Skauga.

Dette er svært oppløftende tall for en villaksstamme som er under stadig økende press, og viser at det er fra elvene laksestammen virkelig kan forvaltes. Utover å leie opp kilenøter har vi innført tiltak som sterkt reduserte døgnkvoter, redskapsbegrensninger og andre tiltak som for eksempel "lett fiske" ved behov.