ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE


  Støtte 2009
5 siste Støttespillere
Navn
2009
Tom Rune Edvardsen 500
Morten Welde 500
Ove Madsen 2000
Carsten Paarse 500
Gerd Larsen 500

Mer laks til elvene!

Bildet over viser fangsten av laks som er gått i kilnot i løpet av ei natt hos en fisker i Trondheimsfjorden. Bildet under viser hva samme fisker fikk på ettermiddagen. De to største laksene var i underkant av 20 kilo.

Hvert år tas flere titusen laks i kilnøter på vei inn Trondheimsfjorden, laks vi vil skal gå opp i elvene i stedet.

Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" betaler kilnotfiskerne kr 70,- per kilo som kompensasjon for ikke å benytte kilnotrettighetene sine.

Vi har nå gjennomført 4 år av femårsperioden med kilenotoppleie i Trondheimsfjorden.
2004
(uten oppleie)
2005
2006 2007 2008
Fangst med kilenot: 85 tonn 39 tonn 46 tonn 37 tonn 29 tonn
Fangster i elvene: 56 tonn 81 tonn 83 tonn 55 tonn 80 tonn

I år ble det foretatt gytegroptelling fra helikopter i både Orkla og Gaula, Verdal og Stjørdal brukte dykkere. For Orkla var det første gang det ble registrert groper i nyere tid. For de andre elvene var antallet groper høyere enn siste år. I Gaula var det en dobling fra i fjor. Registreringer i Verdalen viser fortsatt urovekkende lite gytegroper, selv om det er en bedring fra i fjor. Gytebestandsmålene regnes oppnådd i Gaula, Orkla og Stjørdalselva, mens det ikke er oppnådd i Verdal og Skauga.

Dette er svært oppløftende tall for en villaksstamme som er under stadig økende press, og viser at det er fra elvene laksestammen virkelig kan forvaltes. Utover å leie opp kilenøter har vi innført tiltak som sterkt reduserte døgnkvoter, redskapsbegrensninger og andre tiltak som for eksempel "lett fiske" ved behov.

Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583